28. august 2013

Musikkutdanning i Sierra Leone

Det beste bandet i sørlige Sierra Leone finner du på Kakua Music Academy i provinshovedstaden Bo. Norske Catharina Drivdal er primus motor for både band og musikkskole. 

27.3.13 191Drivdal er både musikklærer og sykepleier, og har jobbet som sykepleier for Leger uten grenser i vestafrikanske Sierra Leone. Med oppstart i 2010 etablerte hun med egne midler Kakua Music Academy i provinshovedstaden Bo. Skolen har åtte ansatte og tar hvert år inn cirka 30 elever.

Borgerkrig
Etter borgerkrigen i Sierra Leone (1991 – 2002) spiller musikk og kultur en viktig rolle som brobygger mellom tidligere fiender i det svært fattige og hardt prøvde landet. Skolens visjon er å ta vare på Sierra Leones musikalske tradisjoner og gi fattig ungdom mulighet til utdanne seg i musikk, forteller Drivdal. Kakua Music Academy er en uavhengig, ideell stiftelse og er godkjent av landets utdanningsmyndigheter. I september 2013 starter skolen sitt fjerde skoleår.

Skoleband
Av de cirka 100 ungdommene som har deltatt på undervisningen, er en av tre sysselsatt som musikere i lokale kirker og tjener penger til videre utdanning. Mange ungdommer i Sierra Leone er opptatt av musikk, men nesten ingen kan spille et instrument. Skolen tilbyr undervisning i keyboard, gitar, trommer og bass, og elevene lærer både å spille i band og å synge i kor. Skolebandet, som består av både elever og lærere, er etter sigende det beste i sørlige Sierra Leone.

Kavlifondet
For å finansiere prosjektet arbeider Drivdal i perioder som sykepleier i Norge og har noen private givere. Nå får hun Kavlifondet med på laget. Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2012 delte Kavlifondet ut 25 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.

Oppmuntring
– Det er en fantastisk oppmuntring at en tung og seriøs aktør som Kavlifondet vil støtte oss. Pengene setter oss i stand til å investere i utstyr skolene trenger, som oppgradering av studioutstyr og turnébuss til bandet. Men like viktig er det moralske aspektet i støtten. Det viktigste vi kan tilføre ungdom er utdanning, og at vi får støtte på det idemessige plan kjennes veldig fint, sier Catharina Drivdal.