20. september 2013

Livsgledekonferansen 2013

Hvert år samles Livsglede-entusiaster for å dele erfaringer, bygge nettverk og hente inspirasjon til arbeidet med å bringe livsglede inn i norske sykehjem.  

dame_hundStiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Sammen med ansatte på sykehjem har stiftelsen utviklet sertifiseringsordningen ”Livsgledesykehjem”. Sertifiseringen innebærer at beboerne jevnlig får oppleve kontakt med dyr, musikk og kulturopplevelser, og at de får komme ut i frisk luft.  Kavlifondet støtter arbeidet til stiftelsen.

Helsedirektoratet og Kavlifondet
I år kaller Stiftelsen Livsglede for Eldre inn sine ildsjeler til Livsgledekonferanse i Asker, 1.-3. november. Livsgledekonferansen samler frivillige i lokalforeninger, ansatte fra videregående skoler som har livsglede på timeplanen, ansatte på Livsgledesykehjem og de som jobber med livsglede i barnehageprosjektet, til sammen cirka 200 deltakere. Livsgledekonferansen vokser seg stadig større og arrangeres med støtte fra Helsedirektoratet og Kavlifondet.

Demens
Årets konferanse setter søkelys på demens, et tema som er svært aktuelt for Livsglede for Eldre.  Omtrent 80 prosent av beboere i sykehjem har demens, og personer med demens er den største gruppen brukere av kommunale omsorgstjenester. I Norge har cirka 71 000 personer en demenssykdom.

På Livsgledekonferansen skal både foredrag og erfaringsutveksling bidra til at deltakernes kunnskap og forståelse av demenssykdommene skal styrkes, slik at de får større trygghet i møtet med demenssyke.  Foredragene vil blant annet handle om hva demens er, hva de vanligste symptomene på demens er, og hvordan man kan kommunisere med personer med demens. Ellers står frivillighet, livsglede og «den sunne galskapen» på programmet.

Benk (1)Eksperter og hverdagshelter
Årets foredragsholdere er blant de beste på sine fagfelt, med blant andre Stein Husebø, Eirin Hillestad og Brita Blomquist. Nasjonalforeningen for folkehelse, som samler inn penger til demensprosjekter i årets TV-aksjon, skal delta. Ordet skal også gis til inspirerende hverdagshelter fra Livsglede for Eldres mangfoldige arbeid.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2012 delte Kavlifondet ut 25 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.