26. september 2013

TV-aksjonen på melkekartongen

Årets TV-aksjon går til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid for personer med demens og deres pårørende. I ukene før TV-aksjonen skal Q-Meieriene, som eies av Kavlifondet, bruke melkekartongen til å øke oppslutningen om aksjonen. 

Kari B-At Kavlifondet velger å støtte TV-aksjonen med én million kroner, og at Q-Meieriene gir oss eksponering på melkekartongene er en tillitserklæring. Kavlifondets betydelige og langvarige innsats for eldre, og da særlig personer med demens, gjør Kavlifondet til en viktig og sentral aktør innen demenssaken, sier aksjonsleder Kari Bucher.

– Vi er stolte av å få bruke våre melkekartonger til å gi nordmenn bedre forståelse for hva demens innebærer. Dette er noe godt for en god sak, sier administrerende direktør i Q-Meieriene, Bent Myrdahl. Q-Meieriene er en del av Kavlikonsernet, som er heleid av Kavlifondet.

I dag er over 70.000 mennesker i Norge rammet av demenssykdom. I løpet av noen tiår vil dette tallet være doblet. Tittelen på årets TV-aksjon er «Vi har ingen tid å miste», noe som gjenspeiler betydningen av arbeidet for økt kunnskap om demenssykdommen.

En målsetting for Nasjonalforeningen for folkehelsen er å skape bedre kommunikasjon mellom landets forskningsmiljøer. Kavlifondet er en betydelig aktør på området gjennom finansiering av forskning og støtte til Kavli forskningssenter for aldring og demens og det årlige Kavliseminaret, som samler eksperter innen geriatri, alderspsykiatri og alderspsykologi fra hele landet.

Melkekartonger– Kavli forskningssenter for aldring og demens ble opprettet i 2003. I tillegg gir Kavlifondet støtte til en rekke organisasjoner som jobber for å øke livsgleden for eldre og redusere byrden for pårørende som opplever at deres nærmeste mentalt og følelsesmessig gradvis glir bort fra dem og ikke lenger klarer å ta vare på seg selv, sier Inger Elise Iversen, daglig leder av Kavlifondet.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavlikonsernet og skal dele ut overskuddet til humanitært arbeid, forskning og kultur. I 2012 ble det delt ut 25 millioner kroner.