30. desember 2013

Støtter integreringsarbeid i Bergen

Kavlifondet skal samarbeide med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen om «Prosjekt Veiviser». Prosjektet er lokalisert i Slettebakken, der en stor andel av beboerne har minoritetsbakgrunn. 
bymisjonen_dora (1)Prosjekt Veiviser skal bidra til bedre integrering for både voksne og barn. Det skal foregå gjennom språktrening i norsk, og opplæring i hvordan den norske kulturen i arbeidsliv og fritid fungerer – med alt det innebærer av skrevne og uskrevne regler. «Veiviser» vil også motivere foreldre til å delta i barnas skole- og fritidsaktiviteter, og i nærmiljø og arbeidsliv generelt. Dette kan oppnås gjennom å etablere møtesteder der en kan utvide nettverket sitt og lære av hverandre.

Kirkens Bymisjon i Bergen har mange dyktige minoritetsansatte, og med sin erfaring og kompetanse blir de gode veivisere for andre. De har selv opplevd å være ny i Norge, og å oppdra barn i spenningsfeltet mellom to kulturer.

Bymisjonen vil også samarbeide med skoler, barnehager og helsestasjoner i Slettebakken-området, og vil gi støtte og opplæring til grupper av minoritetskvinner. Kirkens Bymisjon i Bergen har allerede etablert møtesteder for familier i Slettbakken.

Prosjektet skal bidra til at flere minoritetsforeldre deltar på foreldremøter, og at flere barn får være med på turer og andre aktiviteter i skolens/barnehagens regi. Det er også et mål at flere minoritetsforeldre kommer i arbeid, etter å ha lært mer om det norske samfunnet og hvordan man skriver søknad og CV.

Prosjekt Veiviser starter i 2014, og fortsetter gjennom 2016.