6. januar 2014

En mulighet som endrer alt

Ved hjelp av Kavlifondet og UNICEF skal ungdom i Benin få en ny sjanse til å gå på skolen. En ny sjanse til å lære seg å lese, skrive og regne og til å lære et yrke. En avgjørende sjanse for å klare seg i arbeidslivet og å bli ansvarsfulle voksne.

Benin er et av de aller fattigste landene i Afrika. Nesten halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og for mange er det en daglig kamp å skaffe nok mat til familien. Den desperate situasjonen tvinger mange barn ut i arbeid for å tjene til livets opphold, noe som gjør det umulig for dem å gå på skolen. Mange arbeider under tøffe forhold på bomullsplantasjer, i steinbrudd, på søppeldynger og som hushjelper.

NYHQ2006-2845

Altfor mange barn og ungdom blir utnyttet, jobber for svært lave lønninger, får ikke mulighet til å gå på skolen og blir dermed fratatt sjansen til å hjelpe seg selv. Prosjektet Kavlifondet støtter gjennom UNICEF, gir ungdommer som gikk glipp av skolegang som barn en ny sjanse til å få nødvendig grunnleggende opplæring i lesing, skriving og regning, og yrkesopplæring. I etterkant av prosjektet vil de få oppfølging for å finne en jobb, eller å starte en egen virksomhet.

Under fattigdomsgrensen

Prosjektet er myntet på jenter og gutter mellom 14 og 17 år som har vært utsatt for barnearbeid, menneskehandel og andre former for utnytting. I Benin har halvparten av alle barn mellom 10 og 17 år sluttet eller aldri gått på skolen. Disse barna er ekstra utsatt for overgrep. De lever ofte under forhold som skader dem både fysisk og psykisk, og arbeidsdagen er ofte lenger enn 10 timer i døgnet.

Felles for disse ungdommene, er at de har minimale sjanser til å forbedre sin egen fremtid. De mistet muligheten til skolegang som barn, og går nå inn i voksenlivet uten mulighet til å ta del i det formelle arbeidsmarkedet. De havner under fattigdomsgrensen og i arbeidsledighet eller dårlig betalte strøjobber.

Hjelp til selvhjelp

The right of an education 02

Utdanning er et av de mest effektive grepene vi kjenner for å løfte folk ut av fattigdom. Det er den beste formen for hjelp til selvhjelp, og de som har gått på skolen har større mulighet til å ta tak i eget liv, og å gjøre en forskjell for seg selv, familiene sine og lokalsamfunnet sitt.

Ungdommene som får delta i prosjektet, vil mest sannsynlig ikke få noen annen mulighet til å ta en utdanning. Yrkesopplæring gir disse ungdommene en ny sjanse, og sannsynligvis den eneste sjansen, til å få bruke sine ressurser og å delta i arbeidslivet og samfunnet. De vil bli rustet til å ta gode valg for egen fremtid, og å skape bedre liv for seg selv og sine familier.

Lokalt samarbeid

Utdanning har lenge vært et av de viktigste satsningsområdene for UNICEF. UNICEF bygger ikke bare skoler, men hele skolesystemer. Som en del av FN, har UNICEF stor gjennomslagskraft hos lokale myndigheter, og jobber aktivt for større utdanningsbudsjetter og lover som sikrer barna rett til utdanning. Med Kavlifondets hjelp, vil UNICEF vise myndighetene at det nytter å få ungdom tilbake på skolebenken. Dette kan gjøre det mulig å skalere opp prosjektet til nasjonalt nivå, slik at langt flere ungdom får dra nytte av støtten.

UNICEF vil samarbeide med lokale ressurser for å gjennomføre prosjektet. Lokal mobilisering er  viktig for å løse utfordringer mest mulig effektivt, og for at lokalsamfunnene skal få eierskap til prosjektene. 80 prosent av de ansatte på UNICEFs kontor i Benin er fra Benin. I tillegg samarbeider UNICEF tett med lokale organisasjoner og ressurser som vet hvor skoen trykker og kjenner de lokale forholdene.