10. januar 2014

Demens: Nettbrettet gjør livet enklere

Når du ikke husker så godt, kan nettbrettet hjelpe deg. Kavlifondet støtter Mylifeproducts AS og Nasjonalforeningen for folkehelsen i Hordaland, som gir eldre med hukommelseproblemer hjelp i form av nyutviklet teknologi.

far_datterFamilier i Bergens-området vil få tilgang til nettbrettene, som er utviklet for å tas i bruk av mennesker med demens. Kavlifondet finansierer bruk i ett år. Forskning viser at hukommelsesproblemer ofte fører til tidsforvirring, ensomhet og kjedsomhet, i tillegg til praktiske problemer knyttet til å finne ting og løse hjemlige oppgaver.

På nettbrettet  kan brukeren se klokke, kalender, avtaler, fotografier, radio og annen nyttig og hyggelig informasjon. Brukeren kan enkelt ta kontakt med sine nærmeste via nettbrettet. Huskelapper som viser hvor ting er i huset, eller hvordan man gjør ting, kan også legges inn.

Målsettingen med prosjektet er å bidra til at flere mennesker med hukommelsesproblemer kan beholde oversikten over sin egen hverdag. Teknologien er utviklet i et forskningsprosjekt som ble gjennomført i 2011-2012. Resultatene fra forskningsprosjektet viste at de eldre opplevde større glede, de pårørende opplevde mindre stress, og begge parter opplevde større trygghet da de tok teknologien i bruk.

Prosjektet starter våren 2014.