13. januar 2014

Kavlifondet gjør Festspillene tilgjengelig

Med støtte fra Kavlifondet får de som ellers ikke har muligheten til å oppsøke Festspillene, mulighet til å oppleve festspillprogrammet.

Samarbeidet med Kavlifondet gjør det mulig for Festspillene å bringe sitt ordinære program ut til helt nye steder, og å arrangerer gratis uteforestillinger tilgjengelig for alle.

Festspillopplevelser til alle

I 2013 fikk Røde Kors, Kirkens bymisjon, Robin Hood Huset, Megafon, SOS Barnebyer, Utekontakten, Bergen Fengsel, St. Johanneshjemmet og Redd Barna billetter til sine brukergrupper, støttet av Kavlifondet.

Uteprogrammet

Festspillene i Bergens uteprogram skal skape begeistring og folkefest for alle i byen. På gatehjørner, i parkene, i bydelene og der du minst venter det, kan du plutselig bli festspillpublikummer, helt gratis takket være Kavlifondet.

Festspillene på sykehus, sykehjem og eldresentre

Festspillartister holder konserter for pasienter og pårørende på utvalgte sykehjem og sykehus i Bergen. Målet er å nå frem til dem som ikke har helse til å komme til en av Festspillenes arenaer, og som kanskje kan ha ekstra glede av slike opplevelser.

Festspillene