20. januar 2014

Kunnskap gir konsertglede

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest og Lofoten Piano Festival supplerer konsertprogrammet med foredrag. Det faller i smak hos publikum.

Foredrag2014

Kavlifondets kultursatsning har fokus på kunnskapsformidling. Dette passer som hånd i hanske til satsingen i Lofoten.  Helt siden festivalen i Lofoten sin start i 2004, har den vært opptatt av å tilby publikum kunnskap om kultur, gjennom engasjerte konsertintroduksjoner og fyldige og informative programbøker. Tanken er at et opplyst og kunnskapsrikt publikum får mer ut av konserten. Publikum som vet mer om musikken, har større opplevelser av konsertene. Kavlifondet har vært samarbeidspartner siden 2011.

I 2013 introduserte festivalen en foredragsserie som berører temaer som musikk, kunst, formidling eller historie i forbindelse med konsertene. Foredragsserien ble en suksess og trakk fulle hus.

Støtten fra Kavlifondet gjør det mulig for festivalen å fortsette foredragsserien i 2014 og å videreutvikle musikkformidlingstanken i festivalen. Profilerte foredragsholdere og kunstnere er engasjert til å dele sin kunnskap med publikum. Sommeren 2014 vil bidragsytere være blant andre Gunnar Danbolt og Gro Shetelig Kruse. Gunnar Danbolt er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, men mest kjent som programleder i «Kunstreisen» på NRK P2. Gro Shetelig Kruse ble kjent gjennom sin deltakelse i «Kontrapunkt» på 80- og 90-tallet, og er dosent ved Norges Musikkhøgskole.