16. januar 2014

Støtter Frelsesarmeens arbeid for de svakeste i samfunnet

Kavlifondet støtter Frelsesarmeens omfattende arbeid for de som faller utenfor og trenger en ekstra hånd i en vanskelig livssituasjon.

Egersund: Tilbyr tilhørighet

Frelsesarmeen i Egersund har i flere år jobbet aktivt med integrering av innvandrere. I arbeidet vektlegges det å skape felles arenaer og møteplasser for målgruppen. Dette for å utvikle vennskap og forståelse på tvers av kulturer.

Frelsesarmeen Egersund

Frelsesarmeen i Egersund har et ønske om at nye landsmenn skal få møte imøtekommende nordmenn, gjøre de kjent med norsk kultur og tankegang, dette er viktig for å forebygge ensomhet og styrke deres identitet. Hovedmålgruppene blant innvandrere er mødre i svangerskapspermisjon, mødre fra Øst-Europa, barn og unge fra flyktning/innvandrerfamilier, samt nyankomne bosatte flyktninger. Tiltakene favner bredt og består av en rekke ulike aktiviteter.

Frelsesarmeen tilrettelegger for en rekke møteplasser. Baby- og småbarnsang, Barneskoleelever inviteres inn til mat og ulike aktiviteter etter skoletid. Ungdomsskoleelever tilbys leksehjelp. Ungdom i alderen 12-18 år møtes fredager til ulike aktiviteter som spill, kino, bowling eller sport. Det arrangeres innebandy og basketball-trening for ungdom. Åpen cafe med måltid, sangstund og fokus på sosialt fellesskap. Hver høst arrangeres det også internasjonal dag der mat fra ulike land serveres. Hver desember inviteres det til adventsstund med pinnekjøtt, utdeling av julegaver, julesang og en innføring i norsk juletradisjon. I tillegg arrangeres det årlig familieleirer og familiehelger.

Oslo:  Frelsesarmeens mobile varmestue

Frelsesarmeens mobile varmestue, «Suppebussen», er ute i Oslos gater flere kvelder og netter i uken. Hovedformålet er å komme i kontakt med mennesker som har behov for litt mat, en samtale og et sted å varme seg i vinternatten.

Mobilvarmestue

«Suppebussen» er spesiallaget og innredet med stoler og bord. Den er et viktig kontaktpunkt som tilrettelegger for påfyll og hvile. Bussen er tilstede i Oslo sentrum tre dager i uken fra klokken 23 til 04. Da er det like før sentralbanestasjonen åpner og mange av bussens brukere flytter inn dit for resten av natten. Behovet er stort, hele 3900 personer besøkte bussen i 2012.

Varmestuen ser det som sitt ansvar å ta temperaturen på situasjonen for hjemløse og folk som er ute på gata. Gjennom oppsøkende patruljer, også på natten, forsøker de å dokumentere og observere situasjonen for hjemløse og rusavhengige. Spesielt er denne tjenesten viktig når gradestokken kryper langt under 0.

Bergen: Tilgjengelig og tilstede

Solheimsviken korps, Frelsesarmeen, arbeider blant vanskeligstilte familier med vekt på barn og ungdom, hovedsakelig i Damsgård/Løvstakken-området i Bergen, en bydel som har vært regnet som en av landets mest belastede bydeler.

Solheimsviken

Solheimsviken arbeider særlig med barn og unge med vanskelige familiesituasjoner. Ofte har foreldrene sosiale problemer og barna representerer en gruppe som ofte faller utenfor det meste av organisert fritidsvirksomhet. Ved å ivareta denne gruppen jobber Solheimsviken for å forebygge at problemene går i arv. I 2012 ble det registrert 600 deltakere på de ulike aktivitetene som de tilbyr.

Solheimsviken arrangerer en rekke aktiviteter for å møte de behovene som finnes i bydelen. Ungdomssamling, speider, baby-, småbarn- og knøttesang, idrettsarrangementer for ungdom, familiiesamlinger, turer og leirer. I tillegg hjelper Solheimsviken familier med praktisk hjelp i form av mat og klær.  De tilbyr personlig veiledning og oppfølging av barn og ungdom med spesielle behov.

Oslo:  Frelsesarmeens aktivitetskort skaper gode minner

Fattigdom er sammensatt og er mer enn fravær av materiell velferd. Det er tøft å føle seg utenfor, når familien ikke har råd til å sende barna på fritidsaktiviteter, opplevelser, turer eller ferier. Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo tenker helhetlig rundt hjelpearbeidet som drives, derfor utviklet de Aktivitetskortet.

Aktivitetskort

Frelsesarmeen ønsker å være med på å skape gode, sunne og positive arenaer for aktiviteter og opplevelser. Aktivitetskortet bidrar til dette. Dette deles ut til behovsprøvde familier med småbarn og ungdommer. Kortet kan benyttes når de selv ønsker, noe som vil bidra til å fremme frihetsfølelsen for brukerne. I 2013 ble det delt ut 550 aktivitetskort, og i 2014 skal det deles ut 750.

Barn og unge er spesielt sårbare og sosial eksklusjon kan hindre dem i få venner og knytte kontakter og nettverk, som er viktig for å mestre senere utfordringer i livet. Gjennom aktivitetskortet kan de få oppleve det andre barn og unge kanskje tar for gitt. Mange bidragsytere er med å sponse de mange aktivitetene, som badehall, bowling, et utvalg museer, lekeland, Tusenfryd og Den Norske Opera.

Du kan lese mer om Frelsesarmeens aktivitetskort her >