17. februar 2014

Fremtidens symfonikere

Kavlifondet er stolt av å samarbeide med Orkester Norden, som samler musikkstudenter og inspirerer dem på veien til en profesjonell karriere.

Siden 1993 har noen av de største dirigentene arbeidet med fremtidens unge orkestermusikere og inspirert dem på deres vei mot en profesjonell karriere. Hvert år møtes 70-80 unge nordiske og baltiske studenter til 3 ukers intensive og inspirerende prøver, kammermusikk, workshops, masterclasses, konserter og turné.

Orkester Norden er på alle måter et spesielt, bra og viktig prosjekt. Et spesielt prosjekt fordi det er et felles nordisk og baltisk prosjekt. Organisasjonen, finansieringen, instruktørene, repertoiret, konsertstedene og ikke minst de unge musikerne er forankret i hele Norden og Baltikum. På den måten er alle de nordiske og baltiske landene representert og involvert i Orkester Norden. Orkester Norden er et felles prosjekt.

Et bra prosjekt fordi det gir unge utøvere av symfonisk musikk mulighet til å møtes i og omkring den symfoniske musikk i et symfoniorkester av full størrelse – en mulighet de færreste har. Dermed får de unge nordiske og baltiske musikerne mulighet til å inspirere hverandre, til å knytte vennskap på tvers av landegrenser og til å oppleve et stort fellesskap rundt symfonisk musikk.

Et viktig prosjekt fordi det går hånd i hånd med en hurtig og berikende utvikling i samfunnet. Orkester Norden utvikler –sammen med fremtidens orkestermusikere – kompetanse og nye konsertformater som skal formidle og gjøre den symfoniske musikken interessant også for de nye generasjonene.

Orkester Norden er et felles smeltepunkt, hvor vår nordiske kulturarv styrkes og blandes med nye inntrykk. Av dette oppstår noe spesielt og verdifullt, som deltakerne hver og en tar med ut i hele verden i deres fremtidige karrierer som musikere.

Kavlifondets overordnede målsetting om å støtte kulturelle tiltak som gir samfunnsmessig berikelse og stimulering. Gjennom ulike engasjement ønsker Kavlifondet å støtte utøvere som er unge og talentfulle, og Orkester Nordens langsiktige fokus på kunnskapsformidling og utvikling av unge talenter er helt i tråd med Kavlifondets målsetting.

– Vi samarbeider i dag med musikkmiljøer i Norden og UK om talentutvikling, musikkfestivaler og gode kulturopplevelser knyttet til musikk.  Symfoniorkesteret ON er en viktig arena for utvikling, nettverksbygging og formidling. Kavlifondet er stolt av å kunne bidra til å gi unge klassiske musikkstudenter en unik mulighet til å møtes i og omkring klassisk symfonisk musikk i et symfoniorkester av full størrelse, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.