20. februar 2014

Godkjenner førskolelærerutdanning i Malawi

Med støtte fra Kavlifondet har den norske ildsjelen Marit Svahn åpnet barnehager og etablert førskolelærerutdanning i Malawi. Nå har skolen fått offentlig godkjenning.

Vibitac Preschool Teachers Training College er navnet på førskolelærerutdanningen Svahn etablerte på skole og helsesenteret Vibitac i nordre Malawi i 2010. Etter lang tids venting har pensumet og undervisningsopplegget nå blitt godkjent av malawiske myndigheter. Pensumet er utviklet av Marit Svahn, i samarbeid med Arve Gunnestad, professor ved Dronning Mauds Minde, høgskole for Førskolelærerutdanning, og høgskolelektor Joronn Sæthre ved NLA i Bergen.

Atten førskolelærere er ferdig utdannet fra skolen og i full jobb. Om kort tid skal 26 nye kandidater opp til avsluttende eksamen.

avslutning

Malawi i sørøst-Afrika er blant verdens aller fattigste land. Om lag halvparten av landets cirka 15 millioner innbyggere er under 15 år, og cirka 1,3 millioner barn er foreldreløse. Behovet for barnehager er enormt. Dette er bakgrunnen for at Kavlifondet støtter Svahns prosjekt. Kavlifondet har også støttet Svahns arbeid med å etablere syv barnehager i Malawi.

Kavli_2

Å få førskolelærerutdanningen ved Vibitac etablert som en offentlig godkjent utdanning, har hele tiden vært Svahns mål. Etter at representanter for malawiske utdanningsmyndigheter nylig har gjennomført en omfattende gjennomgang av skolens pensum og læreplaner, blir Vibitac nå nasjonens første og eneste sentrale barnesenter, National center for Early Childhood Development, med nær tilknytning til Likestillingsdepartementet i Malawi. Dette inkluderer også barns ernæring og matsikkerhet. Marits ektefelle, veterinær Sigvart Byberg, vil i stor grad lede arbeidet med ernæringsrik og allsidig sammensatt mat for førskolebarn, produsert på Agrivets jordbrukseiendom seks km fra Vibitac. Agrivet er Marits og Sigvarts frivillig-organisasjon.

Vibitac kan heretter uteksaminere studenter med offentlig godkjent utdanning innen flere retninger:

  • Utdanning av førskolelærere, både toårig og fireårig
  • Kurs for øvingslærere
  • Kurs for caretakers, dvs. de som tar seg av foreldreløse barn i familiene sine
  • Kurs for barnehageassistenter
  • Utdanning for spes.ped.-lærere: Lærere som underviser barn med psykisk eller fysisk funksjonshemming.

Kavlibarnehagene blir en del av utdanningssenteret der studentene skal gjennomføre sin praksis.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.