12. februar 2014

Lyd, bilde og bevegelse i demensomsorgen

Kavlifondet støtter samarbeidsprosjektet til Global Fair Trade as, Arena Helse-Forskning og Innovasjon og Universitetet i Agder omkring prosjektet: Lyd, bilde og bevegelse innen e-helse med vekt på demensforskning og -pleie.

FairtradeDet finnes lite systematisk forskning og produkter tilgjengelig innen feltet av Lyd/Bilde/Bevegelse for mennesker med demens. Det finnes enkeltstående CDs/DVDs og innleste tekster fra ulike korps, kor og alternative miljøer som Yoga, stressmestring og meditasjon samt direkte musikkterapeutiske intervensjoner i noen grad, men liten eller ingen systematisk forskning og produktutvikling direkte knyttet opp mot e-helse og det denne nye teknologien gir muligheter for innen demensarbeidet.

Prosjektet startet opp høsten 2013 og vil i løpet av de neste 4 år forske frem og utvikle web-filer innen lyd, musikk, bilde og bevegelse som skal integreres i Sanseportaler på ulike sykehjem og bli en del av de nye Intelligente Helse og Omsorgs-løsninger. Prosjektet vil fokusere på hvordan dette kan ha positiv sansestimulerende og kognitiv  effekt på pasienter med demens og hvordan lydbølger sammen med musikk, bilde og bevegelse  kan stimulere hjernenes plastisitet hos denne pasientgruppen.

Forsknings- og utviklingsprosjektet vil kunne bli et stort tverrfaglig, internasjonalt prosjekt.