11. februar 2014

Ny bok: Hva kan du gjøre for å bedre helsen?

Målet vårt er å leve så lenge som mulig, men å være skrøpelige og hjelpeløse så kort som mulig. Hvordan få det til?  Kavlifondet har støttet arbeidet med boken ”God helse – hva du selv kan gjøre”, hvor 18 eksperter gir sine beste råd.

GodhelseHva kan du selv gjøre for å bevare helsen i godt voksen alder? Basert på forskning og lang klinisk erfaring gir 18 eksperter gode  helseråd i boken ”GOD HELSE – hva du selv kan gjøre.” Boken er skrevet for vanlige mennesker fra 40–50-årsalderen og oppover. Fokuset i boken er de store folkesykdommene, og særlig de som påvirkes av livsstil, og som blir mer vanlige med økende alder.

Det er lagt vekt på at folk er forskjellige, og at man kan ha god helse selv om man har noen sykdommer og skavanker. Boken er for både friske og syke, og omhandler både fysisk og mental helse.

Redaktør er Anette Hylen Ranhoff, professor, overlege og spesialist i indremedisin og geriatri. Annette Hylen Ranhoff leder Kavli Senter forskningssenter for aldring og demens, som ble etablert av Kavlifondet og Haraldsplass Diakonale sykehus for ti år siden. Kavlisenteret driver forskning rettet mot aldring og demens, men forskningsformidling fagutvikling for implementering av forskningsresultater inngår også.

Senteret er en overbygning for et nettverk av forskere fra UiB (Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet),  Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) og Bergen kommune. Senteret har tilholdssted på HDS.

Medforfattere til boken:

Marit Stordal Bakken,
lege i spesialisering i indremedisin og geriatri, doktorgradskandidat

Bård Bogen,
fysioterapeut, doktorgradskandidat

Frøydis Kristine Bruvik,
spesialsykepleier, doktorgradskandidat

Vidar Gordon Flote,
overlege og spesialist i onkologi (kreftsykdommer), doktorgradskandidat

Anne-Sofie Furberg,
lege med doktorgrad i kreftepidemiologi

Karin Hesseberg,
fysioterapeut, doktorgradskandidat.

Kia Minna Hynninen,
psykolog med doktorgrad

Hege Beate Ihle-Hansen,
overlege og spesialist i indremedisin og geriatri. Doktorgrad innen hjerneslag

Ida Kristine Sangnes,
mastergrad i psykologi, forskningskoordinator

Hallvard Theodor Skullerud,
overlege og spesialist i lungesykdommer

Ole Martin Steihaug,
lege i spesialisering i indremedisin og geriatri, doktorgradskandidat

Randi Julie Tangvik,
ernæringsfysiolog, doktorgradskandidat

Linn Heidi Lunde,
førsteamanuensis og psykologspesialist i klinisk eldrepsykologi

Marius Myrstad,
lege i spesialisering i indremedisin og geriatri, doktorgradskandidat

Inger Hilde Nordhus,
professor, spesialist i klinisk eldrepsykologi og samfunnspsykologi

Inger Thune,
professor, overlege og spesialist i onkologi (kreftsykdommer)

Anne Rita Øksengård,
overlege og spesialist i indremedisin og geriatri. Doktorgrad innen demens

Boken kan kjøpes i en bokhandel, eller på nettet. Adressen til nett-kjøp finner du her.