26. februar 2014

Språk som døråpner

For første gang skal ”Kavli-landene” Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia samarbeide om et felles prosjekt. Kavlifondet støtter prosjektet ”Språk som døråpner”.

Språkkunnskaper er viktig for å bli integrert i et nytt land, både sosialt og for å kunne delta i arbeidsliv og utdanning. Språk er viktig uavhengig av om man har kommet til et nytt land som flyktning, på grunn av familiegjenforening eller er arbeidsinnvandrer. Det er viktig å lære seg språket i sitt nye hjemland, ikke bare for en bedre livskvalitet, men for å kunne delta i samfunnet.

Kavlifondet støtter derfor Røde Kors-prosjektet ”Språk som døråpner”.

Copy of Lektie Cafe029

Sjeldent velger man bevisst bort en mulighet til å lære et nytt språk, men det er likevel store grupper innvandrere som bor mange år i sine nye hjemland uten å lære seg det nye språket godt nok til å kunne delta i hverdagslige samtaler. I lys av dette har Røde Kors utviklet språktreningsaktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Det overordnede målet for språktreningen er at innvandrere skal kunne nå et ferdighetsnivå som gjør at de er i stand til å jobbe, ta utdanning og ta del i samfunnet.

Felles for språktreningen er at den skal fungere som et supplement til det offentlige, og være en sosial arena hvor deltakerne danner nettverk i lokalmiljøet, for å bidra til å motvirke sosial eksklusjon. Dette skaper glede og tilhørighet, og er derfor også helsefremmende. Både samfunnet og innvandrere selv tjener alle på at innvandrere lærer seg språket i sitt nye hjemland. Slik har også språktreningen samfunnsøkonomisk verdi.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.