26. februar 2014

– Stolt av å jobbe i Kavli

I Sverige har de ansatte bestemt at tre organisasjoner som jobber for barns beste skal støttes i 2014. 

Hos Kavli i Sverige er alle ansatte med når det skal velges hvor potten som er øremerket Sverige skal gå. I 2014 falt valget på Barncancerfonden, Bris og Stilftelsen MinStoraDag. Barncancerfonden mottok 250 000 kroner, Bris mottok 250 000 kroner og Stiftelsen MinStoraDag mottok 500 000 kroner.

De ansatte i Kavli Sverige er svært fornøyde med å kunne være med på å velge hvilke gode formål som skal motta støtte fra Kavlifondet. Administrerende direktør ved O.Kavli AB i Sverige, Gerhard Bley, sier de er stolte av å jobbe i et selskap som bruker sine ressurser på å gjøre verden litt bedre og litt mer human.

”Vi är ett annorlunda företag och till skillnad från privatägda bolag är vi 100% upptagna av att skapa värden till nytta för världen och samhället”, sier han.

Helene Benno & Gerhard Bley

Stiftelsen MinStoreDag hjelper svært syke barn i Sverige med å oppfylle sine ønskedrømmer. Hvert år blir hundrevis av barn alvorlig syke, og MinStoraDag hjelper barn mellom 3-18 år med oppmuntring når behandlingene er tøffe.

Barncancerfondens formål er å samle inn midler for å forebygge og bekjempe kreftsykdommer hos barn, og å arbeide for en bedre omsorgs- og livssituasjon for kreftrammede barn og deres familier. Med gaver fra privatpersoner og bedrifter er Barncancerfonden med på å finansiere omtrent 90 prosent av all barnekreftforskning i Sverige. Visjonen deres er å utrydde barnekreft.

Bris er en barnerettighetsorganisasjon der alle arbeider for å styrke barns rettigheter. Bris fokuserer spesielt på barn som risikerer å få sine rettigheter krenket.Bris vil skape en langsiktig forbedring for barn og unges levevilkår i Sverige.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.