12. februar 2014

Stort engasjement for demenssaken

Da Kavlifondet høsten 2013 inviterte organisasjoner og ildsjeler til å søke om midler til sitt demensprosjekt, var interessen stor. Nå er listen over prosjektene som slapp gjennom nåløyet klar.

Noe godt for en god sak_stortKavlifondet vil bidra til økt kunnskap om demens, og også støtte og inspirere ildsjelene som jobber med temaet. Derfor bidro Kavlifondet med 1 mill. kroner til TV-aksjonen 2013 «Ingen tid å miste». I tillegg satte stiftelsen av én million kroner som personer og organisasjoner som arbeider med ulike demensprosjekter kunne søke på.

Demenssaken er viktig for Kavlifondet. Kavli forskningssenter for aldring og demens ble opprettet i 2003. I tillegg gir Kavlifondet støtte til en rekke organisasjoner som jobber for å øke livsgleden for eldre og redusere byrden for pårørende som opplever at deres nærmeste mentalt og følelsesmessig gradvis glir bort fra dem og ikke lenger klarer å ta vare på seg selv.  Millionpotten i forbindelse med TV-aksjonen kommer i tillegg til dette.

Her er listen over nye demensprosjekter som mottar støtte fra Kavlifondet:

Mylifeproducts AS
Mylifeproducts AS utvikler teknologiløsninger for personer med demens. Mylifeproducts får støtte til å teste ut sin nettbrettløsning for demente. På nettbrettet  kan brukeren se klokke, kalender, avtaler, fotografier, radio og annen nyttig og hyggelig informasjon. Brukeren kan enkelt ta kontakt med sine nærmeste via nettbrettet. Huskelapper som viser hvor ting er i huset, eller hvordan man gjør ting, kan også legges inn.
http://www.mylifeproducts.no/

Nord-Aurdal kulturskole
Kulturskolen skal utvikle et tilbud om musikkterapi for demente på Aurdalsheimen i Nord-Aurdal kommune. En spesialt utdannet lærer skal bruke  sang, musikk, rytmer, dans og bevegelse til å gi sykehjemmets demente beboere en ukentlig hyggestund. Målet er å bidra til økt livsglede og en følelse av en meningsfylt tilværelse.
http://www.nord-aurdal.kommune.no/?MId1=581

Bergen offentlige bibliotek
Bergen offentlige  bibliotek ønsker å gi demenspasienter ved helseinstitusjoner opplæring i bevegelsesspill/dataspill. De ønsker også å arrangere sosiale sammenkomster for eldre. Målet med prosjektet er å gi mange eldre helsebringende, kjekke og meningsfulle opplevelser.
http://bergenbibliotek.no/

Filmplot AS
Filmplot vil lage en kort dokumentarfilm om livsglede og demens. Filmen skal  vise  mulighetene man har som demensrammet, og at livsglede faktisk er en rettighet.
http://www.filmplot.no/

Ålgård bo og aktivitetssenter  i Gjesdal kommune
Skal arrangere turer for sine demente beboere , i et prosjekt kalt Tur gjennom fire årstider. Her vil både naturopplevelser og kulturelle innslag stå på programmet, og pårørende vil være med som turkamerater.
http://www.gjesdal.kommune.no

Rødtvet sykehjem i Oslo
På Rødtvet sykehjem skal de å videreføre prosjekt «musikkterapi som miljøtiltak» som ble satt i gang i 2013. Det handler om å bruke musikk, bygge kunnskap om musikk og demens, og å samle inn beboernes musikkpreferanser. Startet prosjektet i 2013 og har gode erfaringer.
http://www.sykehjemsetaten.oslo.kommune.no/oslosykehjemmene_/rodtvet_sykehjem/

Skytta bo og servicesenter i Nittedal kommune
Skytta bo- og servicesenter vil gjennomføre en konsertserie for beboerne våren 2014. Hvis det viser seg at slike musikkopplevelser bidrar positivt, vil senteret vurdere å gjøre dette mer permanent, eller i beste fall kunne ansette en musikkterapeut på sykehjemmet.
http://www.nittedal.kommune.no/Toppmeny/Organisasjon1/KS-Helse-og-omsorg/Enhet-for-pleie-rehabilitering-og-omsorg-PRO-/Skytta-bo–og-servicesenter/

Senter for livshjelp
Senter for livshjelp vil bidra til å utvikle kunnskapsbaserte konsepter for bruk av musikk i eldreomsorgen, som kan implementeres ved institusjoner og i lokalsamfunn. Senter for livshjelp er den faglige enheten som administrerer samarbeidet med de ulike andre aktørene; institusjoner, kommuner, høyskoler, etc. Prosjektet bygger på en modell for miljøbehandling utviklet av overlege Audun Myskja, og inkluderer Levanger, Lillehammer, Holmestrand, Øvre Eiker og Bergen kommuner.
http://www.livshjelp.no/

Oppdal videregående skole
Oppdal videregående skole ønsker å kjøpe inn utsyr til sansehagen på Oppdal sykehjem. Det er videregående elever innen helsefag som har ansvar for dette prosjektet. Sansehagen skal også benyttes av en barnehage, slik at de eldre og barna kan få glede av hverandres selskap. De ønsker utsyr til å kunne bake, male, barneleker, lage mat over bål og lignende.
http://www.oppdal.vgs.no/

Fylkesbiblioteket, Hedmark fylkeskommune
Prosjektets «Helseinformasjon i folkebibliotek» dreier seg om  å bruke biblioteket som møteplass for helse, samt som veiviser til helseinformasjon. Her vil biblioteket synliggjøre litteratur, spill, filmer og annen relevant informasjon for personer med demens og pårørende.
http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Kultur-bibliotek-og-kompetanse/Fagomraader/Fylkesbiblioteket

GlobalFairTrade
GlobalFairTrade as vil  utvikle web-filer som inneholder  lyd, musikk, bilde og bevegelse som kan integreres i Sanseportalen og Intelligente Helse og Omsorgsløsninger.
http://www.globalfairtrade.no/

Molde og omegn demensforening
Molde og omegn demensforening vil arrangere  Demenskafe en lørdag formiddag i måneden. Over en kopp kaffe og et kakestykke kan  pårørende og brukere dele erfaringer og treffe andre som er i samme situasjon som dem selv. Innimellom også med underholdning. Blir kafeen tatt godt imot, vil de arrangere kaffetreffet  flere lørdager i måneden.
http://www.nasjonalforeningen.no/moldedemensforening/

Ladegårdens venner
Ladegården sykehjem i Bergen har etablert et aktivitets- og opptreningsprosjekt, basert på trimsykler, som er koblet til en videoskjerm med forskjellige videoer, slik at «syklisten» kan se hvor hun/han sykler. Syklene kan brukes av rullestolbrukere, og styret er innrettet slik at det kan brukes til trening av armer og skuldre.  Ladegården har. Ladegården  har tre slike sykler fra før, og venneforeningen ønsker å gi en til de to siste avdelingene på sykehjemmet også.
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ladegarden-sykehjem

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Kavlifondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet  til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.