12. mars 2014

1 million Kavli-kroner til fem danske organisasjoner

I Danmark har Kavlis ansatte  klare kriterier for hvem som kan motta midler fra potten som de ansatte deler ut. 1 million norske kroner ble fordelt på fem humanitære organisasjoner.

Ved utvelgelsen legger  donasjonskomiteen vekt på følgende kriterier:

  • Det skal være en organisasjon, institusjon eller et prosjekt som har et kontor eller en organisasjon som skal administrere pengene.
  • Pengene skal utdeles til et humanitært formål i Danmark for personer som er bosatt i Danmark, men alder, nasjonalitet og geografi er underordnet.
  • Pengene skal gjøre en forskjell for organisasjonen

Årets donasjon gikk til:

  • Børn, Unge & Sorg, som mottok 350 000 NOK
  • Ungdommens Røde Kors/Den-Fri, som mottok 350 000 NOK
  • C.M Schuberts Minde, som mottok 100 000 NOK
  • Hospicegården Filadelfia, som mottok 100 000 NOK
  • Anker Fjord Hospice, som mottok 100 000 NOK

982x367_kavlifondet_2013_ny

 

 

 

 

 

Børn, Unge & Sorg
Børn, Unge & Sorg er en sosial hjelpeorganisasjon som arbeider for å sikre den nødvendige støtten til barn og unge opp til 28 år, som har alvorlig fysisk syke eller avdøde foreldre eller søsken. Støtten er gratis og alle medarbeiderne har taushetsplikt. Deres rådgivning er bemannet med profesjonelle rådgivere, som har lang erfaring med barn og unge som opplever sykdom og død i egen familie.

Utover dette har Børn, Unge & Sorg et stort korps av unge frivillige, som selv har mistet noen, men kommet videre  livet på en god måte. De frivillige bruker sine erfaringer til å støtte andre unge gjennom Brevkassen, Linjen, Chatten og i sorggrupper.

Pengene som Børn, Unge & Sorg mottok, vil bli brukt til å gjøre deres rådgivning mer kjent. Dette skal blant annet skje gjennom et Evidens-prosjekt. I korte trekk går prosjektet ut på å nedskrive, foredle og utbrede Børn, Unge & Sorgs metode til landets kommuner, for å sikre landsdekkende og ensartet profesjonell støtte til de barn og unge som allerede har utviklet, eller står i fare for å utvikle komplisert sorg.

Ungdommens Røde Kors/Den-Fri
Røde Kors/Den-Fri er et felleskap for tidligere misbrukere i alle aldersgrupper, som vil starte eller fortsette et stoff- og alkoholfritt liv, og lære nye mennesker å kjenne. Røde Kors/Den-Fri tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter, der fokuset er på felleskap og inkludering. Alle aktiviteter og arrangementer foregår i et stoff- og alkoholfritt miljø, og omtrent halvparten av Den-Fris medlemmer har aldri vært misbrukere. Medlemmenes forskjellige historier og bakgrunner er en av Den-Fris store fortrinn. Den-Fris aktiviteter kjøres av frivillige ledere, som står for arrangementer og kontakten til brukerne. Midlene som Ungdommens Røde Kors/Den-Fri mottar, vil både brukes til å få til lignende aktiviteter i Aarhus,  og til det nåværende prosjektet i København.

C.M Schuberts Minde
C.M Schuberts Minde er et moderne behandlingshjem for vanskeligstilte barn og unge, som er ledet av autoriserte kliniske psykologer i et tverrfaglig samarbeid med sosialpedagoger og sosialrådgivere. Barn og unge bor i små familielignende bofelleskap, sammen med erfarne og utdannede voksne. For å sikre en effektiv behandling av barnet og den unge, beskjeftiger de seg med hele barnet,  både til tanker, følelser, fysiologi og adferd

Midlene som Schuberts Minde mottar skal brukes til innkjøp av en seilbåt, slik at barna og de unge kan delta i kappseilas på Ringkøbing Fjord.

Hospicegården Filadelfia
Hospicegården Filadelfia er et flott hospice i Dianalund, som ligger pent plassert i et åpent grønt område ved Epilepsihospitalet på Filadelfia. Hospicegården er et sted hvor livet leves i familien, blant de ansatte og venner med en felles oppgave. Her dreier det seg både om å gi beboerne den beste avslutning på deres unike livsforløp, og de pårørende et godt fundament å komme videre på.

Midlene som Hospicegården Filadelfia mottar vil bli anvendt til å oppføre et drivhus, der hospicets beboere og frivillige vil kunne nyte både synet og duften av blomster. Drivhuset planlegges oppført i forlengelse av stedets sansehage.

Anker Fjord Hospice
På Anker Fjord Hospice tilbys pasienter med livstruende sykdom innleggelse. Her kommer pasienter og pårørende i første rekke. De glemmer ikke sykdommen, men den får ikke lov til å fylle mer en høyst nødvendig. Til daglig forsøker de innlagte å gjøre ventetid til levetid.

Midlene  som Anker Fjord Hospice mottar, skal brukes til å etablere en økologisk urtehage med høybedd og belagte stier slik at pasienter og pårørende kan oppleve kjøkkenhagen på nært hold.

 

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.