3. mars 2014

Støtter integreringsarbeid på Slettebakken

Kavlifondet har inngått en avtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen om et samarbeid om «Prosjekt Veiviser» for å bedre integrering for voksne og barn.

«Prosjekt Veiviser» vil bli en del av  Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergens (SKBB) avdeling Oppvekst og mangfold. Prosjektet er lokalisert i Slettebakken der en stor andel av beboerne har minoritetsbakgrunn, og der Kirkens Bymisjon allerede har etablerte møtesteder for familier.

bymisjonen_dora

Prosjekt Veiviser skal bidra til bedre integrering for både voksne og barn. Det skal foregå gjennom språktrening i norsk, og opplæring i hvordan den norske kulturen i arbeidsliv og fritid fungerer – med alt det innebærer av skrevne og uskrevne regler. «Veiviser» vil også motivere foreldre til å delta i barnas skole- og fritidsaktiviteter, og i nærmiljø og arbeidsliv generelt. Dette kan oppnås gjennom å etablere møtesteder der en kan utvide nettverket sitt og lære av hverandre.

SKBB har mange dyktige minoritetsansatte, og med sin erfaring og kompetanse blir de gode veivisere for andre. De har selv opplevd å være ny i Norge, og å oppdra barn i spenningsfeltet mellom to kulturer. Bymisjonen vil også samarbeide med skoler, barnehager og helsestasjoner i Slettebakken-området, og vil gi støtte og opplæring til grupper av minoritetskvinner.

Prosjektet skal bidra til at flere minoritetsforeldre deltar på foreldremøter, og at flere barn får være med på turer og andre aktiviteter i skolens/barnehagens regi. Det er også et mål at flere minoritetsforeldre kommer i arbeid, etter å ha lært mer om det norske samfunnet og hvordan man skriver søknad og CV.

Prosjekt Veiviser starter i 2014, og fortsetter gjennom 2016.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.