24. mars 2014

Gratisbillett til sosiale entreprenører

Kavlifondet betaler billetten for sosiale entreprenører som ønsker å delta på konferansen Partnership for Change, 15. mai i Oslo.

pfc_plainPartnership for Change er en nettverksorganisasjon bestående av nasjonale og internasjonale bedrifter og organisasjoner. Målet er sosial forandring og et bedre samfunn. I år arrangerer de for fjerde gang en stor konferanse i Oslo, med innledere og deltakere fra hele verden. Årets tema er “Turning the Tide – Methods for lasting Social Impact”

Kavlifondet tilbyr i år som tidligere år sosiale entreprenører gratis inngang på konferansen. Kavlifondet ser at engasjerte enkeltmennesker lanserer nyskapende løsninger på sosiale problemer. Derfor spiller Fondet gjerne rollen som fødselshjelper for sosiale entreprenører, ved å gi finansiell oppstartsstøtte.

Sosialt entreprenørskap handler om å bruke næringslivets virkemidler til å løse problemer knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold.  Motivasjonen for sosiale entreprenører er å løse et samfunnsproblem, ikke å skape profitt.

– Norge er et rikt samfunn med et velutviklet velferdssystem. Likevel ser vi flere felt som trenger innovativ tenkning og nye metoder for at utfordringer skal kunne løses. Partnership for Change er et sted hvor aktører fra næringsliv og organisasjonsliv kan dele erfaringer, diskutere og inspirere hverandre til å bidra til sosial innovasjon. Konferansen er en viktig arena for sosiale entreprenører, og flest mulig bør delta. Derfor tar vi billettkostnadene for dem, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.

Her kan lese mer om konferansen, for å se om den er noe for deg: http://www.pfchange.org/pfc-conference-2014/

Er du en sosial entreprenør som vil delta på konferansen? Send en mail til jb@pfchange.org, og fortell om deg selv og prosjektet ditt.