18. mars 2014

Mer Livsglede for Eldre

Kavlifondet støtter stiftelsen Livsglede for Eldres systematiske arbeid med å skape livsglede på sykehjem.   

Med støtte fra Kavlifondet utarbeider Livsglede for Eldre et program som bidrar til at ansatte blir bevisst sammenhengen mellom livsgledearbeidet og fagkunnskap om demens.

Livsglede for Eldre som samfunnsaktør
Livsglede for Eldre har fått en unik rolle som en viktig høringsinstans i eldreomsorgen. Stiftelsen er med på å utvikle tjenester innen norsk eldreomsorg, og er svært synlig gjennom organisert frivillighet som knytter bånd mellom generasjoner. Livsglede for Eldre ønsker å være en lagspiller for å gjøre mer mulig for de eldre i Norge.

En økende utfordring
En av de største omsorgsutfordringene Norge står ovenfor, er at tallet på mennesker med demens sannsynligvis vil bli fordoblet i løpet av 35 år. Om lag 80 prosent av alle som bor på sykehjem har en demenslidelse. For at beboerne på sykehjem skal ha en meningsfull hverdag og oppleve livsglede, er det avgjørende at ansatte har kunnskap om demens. Kommunikasjon og samhandling med beboerne er spesielt viktig. Livsglede for Eldre har utviklet den nasjonale sertifiseringsordningen ”Livsgledesykehjem”. Kavlifondet støtter arbeidet med å integrere kunnskap fra studiemodellen Demensomsorgens ABC inn i sertifiseringsordningen ”Livsgledesykehjem”.

livsgledeforeldre

 

 

 

 

 

 

Les mer om Livsglede for Eldre her.

 

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.