14. mars 2014

Mål: Redde mødres liv der det ikke finnes leger

Kavlifondet støtter et opplæringstiltak hvor helsepersonell fra fattige land, såkalte ”non-doctors” gis opplæring til å utføre operasjoner og behandle landsbykvinner under graviditet og fødsel. 

Fra 2014 vil Kavlifondet støtte det internasjonalt anerkjente Gotlandkurset, som driver opplæring av ”non-doctors” for at de skal kunne utføre livreddende arbeid av høy kvalitet. Gotlandkurset er unikt kurs spesielt beregnet for denne typen livreddende personell. Gotlandkurset ble etablert i 1996, og vokser år for  år.

bildenr1Fremdeles er graviditet en av de mest vanlige dødsårsakene blant unge kvinner i fattige land. I dag dør omtrent 800 kvinner daglig på grunn av graviditet og fødselskomplikasjoner. I tillegg dør mer enn 15 000 nyfødte daglig. Det vil si at omtrent 16 000 liv går tapt hver eneste dag grunnet komplikasjoner under graviditet eller fødsel. Dette er mye mer enn alle dødsfall per dag grunnet AIDS, malaria og tuberkulose tilsammen. Mange flere dør sannsynlig av ikke-registrerte hendelser som for eksempel utrygge aborter.

Det femte Tusenårsmålet, som er å redusere mødredødligheten med 75% i perioden 1990-2015, er det av Tusenårsmålene som det er minst sannsynlig at verden når. Dette har blitt kalt ”skandalen i vår tid”, og mangel på menneskelige ressurser i distriktene i utviklingsland er den viktigst årsaken. Leger er fraværende i avsidesliggende områder, og det er der mødredødeligheten er høyest. Utdannede leger flytter fra distriktene og lavtlønnede land til områder og land der helsevesen og lønninger er bedre. Dårlige boforhold, lave lønninger og dårlige helsesystemer medfører legeflukt fra områder og  land der fattige, og særlig fattige kvinner, sårt trenger legehjelp.

collageTil grunn for opplæringsopplegget i Gotlandkurset ligger ny forskning av professor Staffan Bergström og hans team på Karolinska Institutet i Stockholm, utført i Mosambik, Tanzania og Malawi. Forskningen viser tydelig at hvis helsepersonell som ikke er leger gis innføringskurs i akutt kirurgi og gynekologi, kan man å skape et høykvalitetssystem der ikke-utdannede helsepersonell, også kalt ”non-doctors”, kan utføre livreddende operasjoner.

Kavlifondet støtter også organisasjonen CapaCare, som driver tilsvarende opplæring av helsepersonell i Sierra Leone, med St. Olavs Hospital i Trondheim som base.

bildenr4

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.