20. mars 2014

MedHum 2014 for barn og mødre

MedHum 2014 støtter Leger Uten Grensers arbeid for barn og mødre i Sierra Leone. Kavlifondet støtter den viktige aksjonen.

MedHum er Norsk medisinstudentforening sin humanitæraksjon. Et stort antall medisinstudenter arbeider frivillig gjennom MedHum. Med Gro Harlem Brundtland som Høy Beskytter skal medisinstudentene støtte Leger Uten Grenser og det viktige arbeidet de gjør i Sierra Leone.

medhumI år vil MedHum sette fokus på temaet helse for mor og barn. Dette er spesielt aktuelt ettersom det utgjør punkt 4 og 5 i FNs tusenårsmål om å redusere dødeligheten for barn under fem år, redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner og å sikre universell adgang til reproduktiv helse. I år skal aksjonen gå til å drifte Leger Uten Grenser sitt sykehus i Sierra Leone.

Medisinstudentenes Humanitæraksjon vil støtte sine fremtidige kolleger i det viktige arbeidet i å gi mødre en sjanse til å overleve, og barna en sjanse til å vokse opp. I tillegg vil de arbeide med å gi Sierra Leone et helsevesen som kan fungere i framtiden. Pengene som MedHum 2014 samler inn vil brukes til medisiner, vaksiner, medisinsk utstyr og kursing av lokalt personell på Gondama Referral Centre.

Kavlifondet ønsker å støtte prosjekter som har som mål å redusere mødre- og barnedødelighet i fattige land. Vår støtte til MedHum 2014 skal gå til promotering, planlegging og gjennomføring av årets innsamlingsaksjon. På den måten bidrar Kavlifondet til at midlene som samles inn under MedHum 2014 utelukkende går til Leger Uten Grensers arbeid for mødre og barn i Bo-distriktet i Sierra Leone. Vi vet at Leger Uten Grenser spiller en betydelig rolle i Sierra Leone, og føler oss derfor trygge på at pengene som samles inn vil bli brukt på en god måte.

medhumbaby

 

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.

 

 

Foto: MedHum.no