5. april 2014

Gratis konsulenthjelp til gode formål

Prospera er en ideell organisasjon som har som mål  å hjelpe andre ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører med  å lykkes.

Prospera bygger et nettverk av pro bono-konsulenter med kompetanse ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører har behov for. En pro bono-konsulent har høy utdannelse og arbeidserfaring fra bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, og jobber frivillig med å gi gratis konsulenttjenester.

Skjermbilde 2014-04-05 kl. 14.29.25

De frivillige konsulentene i Prospera-nettverket gir konsulenttjenester som vanligvis er høyt prisede, for eksempel strategisk rådgivning, markedsføring, fundraising, regnskap, forretningsplaner og nettsideutvikling. Prospera kaller dette for kompetansebasert frivillighet.Ved å koble enkeltpersoner fra arbeidslivet til ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører, tilføres de sosiale organisasjonene verdifull kompetanse som er med på å øke deres sosiale avkastning.

Prospera setter de frivillige konsulentene sammen i prosjektgrupper, og gjennomfører prosjekter på omtrent tre måneder. Prosperas mål er å øke samfunnets samlede sosiale avkastning.

Gjennom avtalen med Kavlifondet skal Prospera også bistå Kavlifondet med å gi fondet informasjon om gode og kvalitetssikrede prosjekter som fondet kan støtte.

Prosperas nettsider her.

 

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.