12. mai 2014

Kavlifondet støtter Grønne tanker – glade barn!

Grønne tanker – glade barn er et psykopedagogisk materiell som har til hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet.

Materiellet kan brukes av barnehager som en metode for å hjelpe barn med å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Grønne tanker – glade barn er utviklet i samarbeid med sentrale fagpersoner fra helsesøstertjenesten og psykisk helse-, barne- og familievern.

Sint-og-glad-i-barnehagen_productimageFor å ha det bra som hovedperson i eget liv, hjelper det å ha gode holdninger. Å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt fremmer trivsel, læring og helse. Samtalene et barn har med seg selv og andre, kan stimuleres og adresseres direkte. Barn kan øve på å gi støtte og trøst når livet er vanskelig eller skummelt, og på å snakke vennlig til seg selv og andre.

I boken ”Sint og glad i barnehagen” lærer barna om følelser og ”røde og grønne” tanker. Les og snakk – og hjelp barna til å oppdage at noen tanker er mer hjelpsomme enn andre! Gjennom digitale musikkvideosnutter, leker og øvelser kan barn, foreldre og voksne i barnehagen utvikle sin forståelse og vokabular for følelser, og bli kjent med tenkebamsene Rød og Grønn. Kavlifondet støtter at materiellet utvikles for minoritetsspråklige barn.

En prøvesmak på Grønne tanker – glade barn i Salaby finner du her.

Mer info om Grønne tanker – glade barn finner du her.

 

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.