27. mai 2014

Støtter kvinnelige entreprenører i Myanmar

Kavlifondet støtter arbeidet til organisasjonen Partnership for Changes arbeid for å trene og gi råd til kvinnelige entreprenører i Myanmar.
Myanmar, som for få år siden var et undertrykkende militærdiktatur, har svært få entreprenører, særlig kvinnelige. Dette ønsker organisasjonen Partnership for Change, med kontor i Norge, USA, Myanmar og Sør-Sudan, å gjøre noe med.

Organisasjonen har som mål å bygge et bærekraftig sivilsamfunn og forretningsmiljø i land som er i en overgangsfase til demokrati.

– Dette programmet hjelper Yangons intelligente, innovative og energiske kvinnelige entreprenører i å utvikle forretningsideene sine. Vi vil at dette programmet skal bli en modell for hvordan en kan støtte forretningskvinner over hele Myanmar, sier Barbara Bauer, leder av Partnership for Change i Myanmar.

Kvinnelige mentorer
Støttet av Kavlifondet har de startet opplæring for kvinner som har en god idé de ønsker å utvikle til et forretningskonsept. I løpet av 16 workshops gjennom et halvt år får de opplæring i bruk av datamaskin, engelsk språk, kundekontakt, forretningsutvikling, markedsføring og ledelse.

– Kvinner har ofte ikke kvinnelige mentorer eller nettverk å støtte seg på, noe de fleste mannlige entreprenører har, sier Allison Morris i Project Hub Yangon, et senter i byen Yangon der kursingen foregår.

Turistbyrå og ferdigkrydder
Ma Hsu og Ma Thiri ønsker å starte et turistbyrå for den økende turiststrømmen til Myanmar. Gjennom programmet skal de få tips om hvordan de kan finne partnere blant de store turistbyråene, bruk av sosiale medier i markedsføring og analyser av potensielle turister.
 
 
 
 
Ma Thazin håper å lære hvordan hun kan utvikle sauser og ferdigkrydder for salg på et internasjonalt marked. Thazin har bygget et kokkeklasserom, og utforsker ulike metoder for å pakke sauser og krydder.
 
 
 
 
 
 
Syv i drift om fem år
Målet for programmet er at ti kvinner etablerer ny virksomhet, og at syv fortsatt er i drift etter fem år. Det er også et konkurranseelement: Det skal kåres en vinner som mottar 5000 dollar som startkapital til forretningen sin.

Prosjektet som støttes av Kavlifondet er to-delt. Den første delen er for nystartede bedrifter, mens den andre delen er å videreutvikle allerede eksisterende bedrifter med kvinnelige ledere. De etablerte entreprenørene får kurs i engelsk, markedsføring, strategisk og rådgiving fra andre erfarne forretningskvinner. Denne delen av prosjektet har ennå ikke startet opp.

Kavlifondet ønsker å støtte utdanning som kan gi ungdom arbeid og støtter yrkesopplæringstiltak i Sør-Sudan, Benin, Gambia, Bangladesh og Myanmar.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2013 delte fondet ut 28,3 mil.kr. til humanitære, kulturelle og forskningsmessige formål.