9. juni 2014

Kavlifondet støtter operatalenter

Bergen Nasjonale Opera og Kavlifondet har inngått et samarbeid om talentprogrammet Unge Stemmer.

– Mange operahus har talentprogrammer for ferdig utdannede kunstnere. Vårt program er unikt fordi vi støtter unge norske operatalenter mens de studerer i utlandet, forteller operasjef Mary Miller.

– Vi er stolte og glade over å ha inngått et nytt samarbeid med Kavlifondet om talentprogrammet vårt, sier Miller.

Avtalen mellom Bergen Nasjonale Opera og Kavlifondet innbærer at fondet støtter Unge Stemmer over tre år.

– Gjennom vår kulturstøtte ønsker vi å bidra til utvikling av unge musikktalenter, derfor støtter vi flere utdanningsprosjekter og opplæringstiltak innen klassisk musikk. Kavlifondet ser betydningen av å støtte unge operatalenter og er glad for å kunne støtte Bergen Nasjonale Opera sitt prosjekt Unge Stemmer, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Unge Stemmer omfatter foreløpig seks unge sangere og én forfatter fra hordalandsregionen, og BNO har ambisjoner om å utvide programmet med flere talenter over tid. Som medlemmer i Unge Stemmer blir operatalentene veiledet gjennom studiet og medvirker i BNOs oppsetninger og akademier. Unge Stemmer ledes av den erfarne sangeren Simon Kirkbride.

Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2013 delte fondet ut 28,3 millioner kroner til humanitære, kulturelle og forskningsmessige formål.