1. juli 2014

En ny start for småbønder i Sør-Sudan

Kavlifondet fortsetter støtten til  det viktige arbeidet Norsk Folkehjelp gjør i Sør-Sudan ved å gi jordbruksopplæring.

Skjermbilde 2014-07-01 kl. 11.19.48

Målet for samarbeidet mellom Kavlifondet og Norsk Folkehjelp er å sikre at lokale småbønder i Sør-Sudan får ressursene og kompetansen de trenger, slik at de selv kan produsere det de trenger av mat til seg selv og lokalsamfunnet. Gjentatte matkriser viser at det er spesielt viktig for fattige land å produsere mat for sin egen befolkning. Ved å gi støtte til lokale småbønder i Sør-Sudan, bidrar Kavlifondet til økt matsikkerhet i landet.

Norsk Folkehjelps jordbruksprogram gir lokale bønder i Sør-Sudan økt kunnskap, og er i tråd med FN’s utviklingsprogram som mener at løsningen ikke er matvarehjelp. Afrika må produsere mer selv, og det må satses på kvinner og ungdom på landsbygda.

Skjermbilde 2014-07-01 kl. 11.19.17

Prosjektet startet i mars 2013, og siden den tid har det vært en positiv utvikling. Det ble satt i gang jordbruksgrupper som arbeider sammen om produksjonen. Produksjonen til jordbruksgruppene har økt, og noen har gjennomført kurs ved Norsk Folkehjelps landbruksskole i Yei. Kunnskapen deles med de andre i gruppene og andre i lokalsamfunnet. Skolen uteksaminerer hvert år 460 studenter, som nå har en mye bedre forutsetning for å livnære seg av jordbruk.

Skjermbilde 2014-07-01 kl. 11.19.36

Gruppene som er med i prosjektet heter: Nyobulo-Teso, Kojoba, Cinga og Tikanya. I tillegg til at noen får utdanne seg på jordbruksskolen i Yesi, får alle gruppene on-site training. Det vil si at de får opplæring mens de er ute og arbeider med jorda eller dyrene. Dette er for å øke produktiviteten ved å fokusere på jordforbedring, dyrkingsmetoder, ugresskontroll, skadedyr, innhøsting og lagring. Gruppene har også fått opplæring i regnskap, salg og markedsføring.

Les rapporten fra samarbeidet mellom Kavlifondet og Norsk Folkehjelp her: Kavlifondet_rapport3_2014 endelig

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.