8. juli 2014

Underpriviligert ungdom får utdannelse

I Zimbabwe har kun en liten andel ungdom mulighet til å ta utdannelse på videregående eller universitetsnivå. Med støtte fra Kavlifondet oppretter Sabona et utdanningsfond, hvor vanskeligstilt ungdom får mulighet til videreutdannelse.

bistand

Sabona er en liten og personlig organisasjon som jobber i Nord-Matabeleland, Zimbabwe. Organisasjonen ble opprettet i 2003 med et formål om å bidra til hjelp til selvhjelp for lokalbefolkningen. Sabona ønsker å bidra til økt velferd og høyere levestandard. Gjennom organisasjonen styrkes det sivile samfunn ved at befolkningen selv former sin hverdag og sin fremtid. Prosjektene vokser frem av lokale behov og initiativ, og drives av lokalbefolkningen selv.

Gjennom å etablere utdanningsfondet vil Sabona og Kavlifondet gi støtte til de elevene som etter endt grunnskole ønsker å gjennomføre videregående eller ta høyere utdanning. På grunn av høye kostnader knyttet til utdanning samt mangel på informasjon om muligheter er det mange som dropper tidlig ut av skolen.

Som følge av den politiske og økonomiske krisen i Zimbabwe har utdanningssektoren mottatt lite eller ingen statlig støtte de senere årene, og de færreste har råd til videreutdanning. Det er høy arbeidsledighet i landet og mange reiser ut for å skaffe seg arbeid. Matabeleland er det området i Zimbabwe som er mest neglisjert, og veldig få elever fra dette området får mulighet til videreutdannelse. Et utdanningsfond blir derfor veldig viktig for ungdommene i området.

Pengene fra fondet vil bli gitt til underpriviligerte elever som vil begynne på videregående innen både yrkesfag og allmennfag, og til studenter som ønsker å begynne på høyskole/universitet. Jenter vil bli særlig prioritert, fordi de ikke får ta videregående eller universitets-utdannelse og fordi de ofte tas ut av skolen hvis de først får begynne for å bidra hjemme eller fordi de blir gravide. Det er derfor svært viktig for Sabona å bidra til at jenter i prosjektområdet får mulighet til å gå på skolen.

Sabona_logo

Sabona er en liten organisasjon som støtter grasrotprosjekter i Zimbabwe. Befolkningen eier sine egne prosjekter, og målet er hjelp til selvhjelp