26. august 2014

Kvinner i Uganda blir gründere

Ved hjelp av smålån i form av en gris, gir Chime fattige kvinner i Uganda en mulighet på veien mot økonomisk uavhengighet.

Chime er en Norsk forening som ble etablert av Jennfrid Stellberg i 2009. Etter en forsiktig oppstart med griser til 20 kvinner har Chime nå hjulpet 700 kvinnelige grisegründere i fattige landsbyer. Prosjektet har gitt en markant bedring i velferd og levestandard, noe som har bidratt til at stadig flere barn, særlig jenter får gå på skole.

Kvinner organiserer seg i grupper på fire til seks kvinner som får mikrolån i form av utlån av en gris. Gruppen er solidarisk ansvarlig for grisene, og det gis grundig opplæring i dyrehold. Kvinnene må selv bygge binger og må betale tilbake to griser for hver lånt gris. Prosjektet ledes lokalt av sosialøkonomen Arthur Musasizi og Hamid Kaiza som er veterinær.

Kvinner på grasrotnivå har et sterkt ønske og stor viljestyrke til å bedre levevilkårene for seg og sine. Får de muligheten, viser det seg at de kan endre lokalsamfunnet sitt betraktelig på kort tid!

Gjennom griseprosjektet vil Chime og Kavlifondet gi støtte til flere entreprenører. Vårt mål er å få kvinner ut av ekstrem fattigdom og gi dem hjelp på veien mot økonomisk uavhengighet.

Kavlifondet mener at hjelp til selvhjelp er viktig. Det er en god investering i en felles fremtid og helt avgjørende for økonomisk utvikling i fattige land!


Vil du vite mer om Chime? www.chime.no