28. november 2014

Et liv uten skam

The Ethiopia Fund jobber for å hjelpe etiopiske kvinner med fistelskader ut av et liv i skam.

Hvert år får mellom 9 og 10 000 kvinner i Etiopia såkalte fistler under fødsel. Fistler kan oppstå hvis barnet sitter fast. Trykket fra barnets hode fører til at vevet i bekkenbunnen dør. Dette skaper hull i underlivet, slik at urin og/eller avføring lekker. En tragisk konsekvens er også at de fleste av disse barna dør.

På verdensbasis lever rundt to millioner kvinner med dette alvorlige handikappet. Fistelskader er tungt belagt med skam, siden lekkasjene fører til vond lukt. Kvinner blir utstøtt fra familien og samfunnet, og ender ofte ensomme og uendelig fattige.

The Ethiopia Fund er en norsk organisasjon ledet av jordmor Anne Berge Pedersen, som jobber for kvinner som lider av fistler. De samarbeider med Hamlin Fistula Ethiopia (HFE) og Women and Health Alliance International (WAHA) som driver Assela Fistula Center, der 150-200 fistulapasienter blir operert årlig. Assela Fistula Center driver også forebyggende arbeid, og støtter utdanning av jordmødre og fistelkirurger.

Midlene The Ethiopia Fund har mottatt fra Kavlifondet har gått til kjøp av fem ambulansemotorsykler som brukes i området rundt Assela. Ambulansene frakter kvinner med fødselskomplikasjoner til sykehuset, slik at fistelskader forebygges og livet til mor og barn kan reddes.

Her skriver Mulu Muleta, en av verdens fremste fistelkirurger, og leder for WAHA, hva støtten fra Norge betyr: ”Takket være The Ethiopia Funds ufravikelige støtte, er dette blitt et trygt sted for fistulaofre, et sted der de kan finne beskyttelse fra en ond verden, der de kan føle verdighet, et sted de kan komme til hektene, forsone seg med fortiden og lære å omfavne kvinneligheten sin igjen.”