14. november 2014

Nytt liv vekk fra gaten

LittleBigHelp arbeider med å sikre utsatte jenter og kvinners grunnleggende rettigheter gjennom åtte prosjekter i Vest-Bengal i India. Nå starter de et hjem der barn får være barn.

Skjermbilde 2014-11-14 kl. 07.52.00

LittleBigHelp vil utvide arbeidet sitt ytterligere for å kunne hjelpe enda flere utsatte jenter og kvinner. I India er det ofte jentene og kvinnene som har den tøffeste hverdagen.

Mange jenter i India opplever misbruk fra meget ung alder, og noen blir tvunget inn i tidlig ekteskap, barnearbeid og menneskehandel. Deres frihet og rett til å være barn blir krenket samtidig som de blir hindret i å gå på skole.

Gjennom et samarbeid med Kavlifondet starter LittleBigHelp et Girl’s Home – et barnehjem for 25 utsatte jenter i alderen 5-18 år i Kolkata, India. Dette skal være et trygt hjem, hvor jenter kan få en stabil hverdag, beskyttelse og utdannelse. De kan dermed sikres en bedre fremtid vekk fra gaten, hvor de har levd et uverdig liv med krenkelser og misbruk. I det nye hjemmet skal de først og fremst få lov til å være barn, føle seg verdsatt og få gjenoppbygget en normal hverdag.

Skjermbilde 2014-11-14 kl. 07.52.08

Kavlifondet støtter også oppstarten av to Vocational Training Centres for utsatte kvinner. Mange kvinner, typisk fra slumområder, har vanskelig for å finne arbeid, noe som ofte er grunnet mangel på utdannelse. De lever derfor med store økonomiske utfordringer. På de to nye sentrene vil LittleBigHelp opplære kvinner i praktiske ferdigheter, som vil gi dem nye muligheter til å starte inntektsgivende aktiviteter, som kan sikre både dem selv og deres barn en lysere fremtid.

Vil du vite mer om LittleBigHelp?
www.littlebighelp.com

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.