19. november 2014

Støtter kvinnelige entreprenører i Myanmar

I Myanmar, som for få år siden var et undertrykkende militærdiktatur, er næringslivet i ferd med å bygges opp. Kavlifondet støtter et prosjekt som hjelper kvinnelige entreprenører i Myanmar med å skape sin egen bedrift.


myanmar-mapKavlifondets samarbeidspartner i prosjektet er Partnership for Change, en norsk nettverksorganisasjon bestående av nasjonale og internasjonale bedrifter og organisasjoner. Målet er sosial forandring og et bedre samfunn.

Nå får kvinner i Myanmar som ønsker å utvikle sitt eget forretningskonsept være med på workshops gjennom et halvt år. Her får de opplæring i bruk av datamaskin, engelsk, kundekontakt, forretningsutvikling, markedsføring og ledelse. På kort sikt er målet for programmet  at ti kvinner etablerer ny virksomhet, og at syv av disse nystartede bedriftene fortsatt er i drift etter fem år. Det langsiktige målet er at prosjektet skal bli en modell for hvordan en kan støtte forretningskvinner over hele Myanmar.

Barbara Bauer er leder av Partnership for Change i Myanmar.

– Entreprenørskapsprogrammet hjelper Yangons intelligente, innovative og energiske kvinnelige entreprenører i å utvikle forretningsideene sine. Vi vil at programmet skal bli en modell for hvordan man kan støtte forretningskvinner over hele Myanmar, sier hun.

myanmar1Kavlifondet ønsker å støtte utdanningsprosjekter som kan gi ungdom arbeid. Kavlifondet støtter derfor yrkesopplæringstiltak i Sør-Sudan, Benin, Gambia, Bangladesh og Myanmar.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis viljeKavlifondet støtter prosjekter som kan inspirere andre til å engasjere seg, til å skape noe, til å gi både av tid og penger til det beste for samfunnet og enkeltmennesket. Fondet ønsker at de ulike prosjektene kan være til gjensidig inspirasjon og utvikling for hverandre.