12. januar 2015

Stadig flere blir syke etter flåttbitt

Med støtte fra Kavlifondet skal NorVect den 30.- 31. mai 2015 arrangere internasjonal medisinsk fagkonferanse om vektorbårne sykdommer.

FlåttMed konferansen ønsker NorVect å avdekke og belyse ny kunnskap om vektorbårne sykdommer og bidra til dialog og kompetanseheving innenfor et svært mangesidig og viktig fagområde.

En rekke internasjonale leger og forskere vil holde foredrag om vektorbårne infeksjoner. Fokus vil ikke kun være på borreliose, men på de titalls infeksjoner man kan få i ett eneste flåttbitt. Spesielt vil det bli viet mye oppmerksomhet til diagnostikk og behandling av pasienter som har blitt kronisk syke etter flåttbitt.

Målgruppen er forskere og leger innen de aktuelle fagområder, men alle som ønsker å lære mer om vektorbårne sykdommer kan melde seg på.

Vil du vite mer om NorVect og konferansen? Se www.norvect.no

I etterkant av konferansen ble det skrevet et blogginnlegg, les det her.