27. februar 2015

I Nisarons hage

Det gror i Nisarons hage i Bangladesh. Hun er en av kvinnene som i regi av Impact Norway nå dyrker sin egen kjøkkenhage med vekster proppfulle av viktige næringsstoffer. 

Over to milliarder mennesker mangler essensielle næringsstoffer. Ernæringsmessige lidelser hemmer menneskers vekst og utvikling, og kan føre til mentale og fysiske funksjonshemninger. Derfor støtter Kavlifondet etableringen av 875 nye grønnsakhager i Meherpur-distriktet i Bangladesh i løpet av 2015 og 2016.

Drift av grønnsakhager er en  effektiv måte styrke fattige landsbykvinner og deres familier på mange plan. Grønnsakhagene, kombinert med undervisning og opplæring, sikrer at familier får viktige næringsstoffer i kostholdet, som forebygger feilernæring, sykdommer og mulige funksjonshemminger. Dette er spesielt viktig blant barn og unge.

Kvinnelige forbilder

Grønnsakhagene gir kvinner mulighet å ta del i lokal verdiskapning. Salg av overskuddsproduksjon gir familien ekstra inntekter. Dette gjør kvinnen til en økonomisk bidragsyter og ressursperson for familien, og hun får styrket sin stilling i familien og samfunnet. Det viser seg at barn som vokser opp i slike familier opplever kvinner som verdifulle resurspersoner i samfunnet. Langsiktig vil dette være en svært viktig holdningsendring for samfunnet.

Smakfull og næringsrik

Kvinnene deltar på gruppeundervisninger og lærer blant annet om hva de forskjellige grønnsakene inneholder (vitaminer, mineraler, mikroernæringsstoffer) og hvorfor dette er viktig for kroppen. De får også demonstrert hvordan man bruker grønnsakene for å tilberede smakfull og næringsrik mat. Gruppeundervisningen gir deltakerne i prosjektet et sosialt nettverk og en trygghetsarena hvor de kommer sammen med andre kvinner.

IMPACT Norway ble etablert i 2002, som en uavhengig, ideell stiftelse og støtteorganisasjon for det internasjonale IMPACT-arbeidet. Totalt finnes det 18 nasjonale, autonome IMPACT stiftelser som er knyttet sammen gjennom paraplyorganisasjonen International Federation of Impact Organisations (IFIO).

Vil du vite mer om IMPACT Norway? www.impactnorway.org

Alle foto: IMPACT Norway