27. februar 2015

Satser alt på barna i Ghana og Kenya

Kavlifondet har inngått en avtale med den danske organisasjonen 100 % til Børnene, som i samarbeid med lokale organisasjoner driver hjelpeprosjekter i Ghana og Kenya.

Visjonen til 100 % til Børnene er å hjelpe flest mulig barn på best mulig måte over lengst mulig tid. 100 % til Børnene ble stiftet av ildsjelen Signe Vorster etter et besøk i Kenya i 2007, og driver nå flere prosjekter rettet mot sårbare barn og unge. 100% til Børnene vil bruke midlene fra Kavlifondet på tre prosjekter:

 

1. Gjør skolen bæredyktig – gulrøtter kan vokse i slummen

100% startet arbeidet i Mombasa i Kenya med å gi barna som levde ved søppelfyllingen i Kibarani tilgang til skole, helse og mat. I 2011 ble driften av skolen overtatt av lokalsamfunnet. Det finnes ingen statlig skole i dette slumområdet, så Kibarani barnehage og skole er eneste mulighet for disse barna.

I samarbeid med Kavlifondet starter 100% til Børnene opp et kjøkkenhageprosjekt ved skolen i Kibarani. Prosjektet skal ikke bare sikre mat til barna mens de er på skolen, men det skal produseres nok til salg, slik at inntektene kan brukes til andre, nødvendige matvarer.
Familiene i dette området lever av søppelfyllingen som ligger i slummen. De spiser ofte det de finner. Derfor vil skolemat være ekstra viktig, og kan være med på å overbevise foreldrene om at barna må gå å skolen.

2. Barna i Pebi går på skole et sted der det før ikke fantes skole

Barna er nødvendig arbeidskraft for familiene i området Pebi i Ghana. De fleste lever av fiske og jordbruk. Lokalefolkningen har organisert seg i en community-based organisation (CBO) som iherdig arbeider for å forbedre forholdene. En skole for 75 barn ble startet i 2008. I 2014 fikk de elektrisitet, og sykepleiere fra en helsestasjon i nærheten besøker skolen med jevne mellomrom.

Med Kavlifondets støtte skal det etableres en kjøkkenhage, der lærere, foreldre og barn sammen kan dyrke grønnsaker til skolemat, samt for salg for å gjøre skolen finansielt bæredyktig.

3. Jenter i Ghana drømmer om en utdanning – og det har de rett til!

Jentene fra de fem videregående skolene i Kumbungu-distriktet i det nordlige Ghana tier ikke lenger. De er aktive i radioen hvor de debatterer jenters rett til utdanning. De forteller om organisasjonen REEP (Rural Eduation Empowerment Programme) i landsbyene. De oppfordrer foreldrene til å støtte døtrene, og de oppfordrer jenter i barneskolen om å fortsette utdanningen sin.

I Ghana er det gratis grunnskoleutdanning til alle, men på videregående-nivå faller mange fra, særlig jenter. Gjennom Kavlifondet kan 100% til Børnene og den lokale organisasjonen REEP Ghana støtte mange jenter i å oppnå drømmen om utdanning:

• Intensive ferieskoler for å hjelpe flere til å bestå eksamen
• Studielegater til dyktige jenter fra fattige familier
• Bevisstgjøring av foreldre
• Kvalitetssikre IKT-undervisningen
• Støtte jentenes organisering i skoleklubber

Vil du vite mer om 100% til Børnene? Se 100pct.org/en
Vil du se en liten film om REEPs arbeid? Se her
Vil du vite mer om REEP? Se www.reep-ghana.org