28. februar 2015

Vaksine som kan redde liv

Forskning på global helse er en investering som redder liv. Derfor støtter Kavlifondet Leger Uten Grensers vaksineprosjekt i Niger.

Seasonal malaria chemoprevention in Madaoua

Rotavirus er årsaken til nesten 500 000 barns død årlig. Viruset fører til akutt tarminfeksjon, og er en vanlig årsak til kraftig diaré og oppkast.

– Det er ikke et stort problem i vår del av verden, men er den vanligste årsaken til dehydrering, noe som ofte er dødelig i et land som Niger, sier Jessica S. Lyche, næringslivsansvarlig i Leger Uten Grenser.

Dyr og kald

Selv om det i dag finnes vaksiner mot rotavirus, er vaksinasjonsraten i mange land lav. Dette skyldes at vaksinene er for dyre og må holdes nedkjølt hele veien fra samlebåndet til de settes i armen på den endelige mottakeren. Dette skaper en flaskehals i land hvor vei- og strømnettet er dårlig utbygd. Konsekvensen er at de som trenger det aller mest, ikke blir vaksinert.

Seasonal malaria chemoprevention in Madaoua

Nå har Leger Uten Grenser mottatt en million kroner fra Kavlifondet i arbeidet med å teste ut en varmebestandig vaksine mot viruset.

Serum Instute of India har utviklet en vaksine som er billigere og varmestabil. Vaksinen trenger ikke å holdes nedkjølt, noe som gjør den mye lettere å anvende i felt.

Madaoua district hospital

Sykdommer som rammer de fattigste

Epicentre er en epidemiologisk forskningsorganisasjon som er tilknyttet Leger Uten Grenser og har fått ansvaret for å teste ut vaksinen i en afrikansk kontekst. Epicentre forsker på sykdommer som rammer verdens fattigste, med mål om å finne løsninger som Leger Uten Grenser kan anvende i felt.

Over de neste to årene skal Epicentre følge barn som er blitt vaksinert for å se om de utvikler resistens mot rotavirus. Viser vaksinen seg å være effektiv og trygg, vil Verdens helseorganisasjon godkjenne vaksinen. Det innebærer at vaksinen vil bli anbefalt for nasjonale helsemyndigheter, noe som kan få enorme ringvirkninger for verdens barnehelse.
– Vi er utrolig takknemlige for den økonomiske støtten fra Kavlifondet til forskningsprosjekt vårt i Niger. Slik støtte er avgjørende for at vi kan hjelpe de som trenger det mest, sier Jessica S. Lyche.

Vil du vite mer om Leger Uten Grenser? Besøk www.legerutengrenser.no

Alle foto: Leger Uten Grenser (bildene er fra et annet av LUGs prosjekt i Niger)