18. mars 2015

Kvinnelige rollemodeller får jentene på skolen

Den britiske organisasjonen Africa Educational Trust (AET) har lært at kvinnelige rollemodeller i Sør-Sudan, ”School Mothers”, får alle til å høre etter: Utdanningsdepartementet, foreldre-lærerorganisasjoner og lokale myndigheter. Men viktigst av alt: De får jentene til å gå på skolen.

– I følge fylkesdirektøren for utdanning i delstaten Lakes ”er det på grunn av School Mothers at jentene nå går på skolen”, forteller Julia Finder, landkoordinator for Africa Educational Trust. Hun siterer direktørens uttalelse i en fersk rapport.

School Mothers-programmet ble startet i 2008 for å ta tak i utfordringene jenter har med å gå på, og fullføre, skolen, særlig i områder der det er få kvinnelige lærere.

school mothers red

70 nye School Mothers

Kavlifondet begynte nylig et samarbeid med Africa Educational Trust som skal gi opplæring til 70 nye skolemødre i delstatene Central Equatoria og Lakes. De skal få grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter, samt ledertrening og yrkesopplæring.

– Begrepet School Mother viser til en kvinnelig rollemodell eller mentor for jenter. Jobben deres er å oppfordre jentene til å starte på skolen eller til å fortsette på skolen. De er ikke faktiske mødre til skolejenter, men heller kvinner som er valgt av lokalsamfunnet i samarbeid med delstatlige skolemyndigheter, forklarer Julia Finder.

Prosjektet tar sikte på å utvikle en bærekraftig tilnærming til årsakene til at det er vanskeligere for jenter enn gutter å gå på skolen. Dette gjøres gjennom å adressere negative holdninger til jenters utdanning, manglende rollemodeller på skolene, manglende innsats fra lokalsamfunnet og regjeringens ansvar.

schoolmother with pupilsred

Bedre holdninger til jenters rettigheter

Et tidligere prosjekt med skolemødrene viste at lokalsamfunnet fikk en bedre holdning til jenter, ikke bare til utdanning, men også til jenters rettigheter generelt.

– Skoler med aktive skolemødre rapporterer at færre jenter blir tatt ut av skolen for å bli giftet bort, og at færre jenter må slutte på grunn av graviditet. Lokalsamfunn har endret holdninger til tvangsekteskap på grunn av innsatsen til skolemødrene, forteller Finder.

De viktigste aktivitetene i det Kavlifondstøttede prosjektet er:

  • Ukentlige skolebesøk til jenter for å gi dem råd og opplæring om seksuell og reproduktiv helse, hygiene og farene ved for tidlig ekteskap.
  • Hjemmebesøk for å følge opp jentene som står i fare for å slutte på skolen og jobbe med foresatte for å sørge for at jenter som har sluttet har muligheten til å begynne igjen.
  • Gi en stemme til jenter (som ofte ikke har muligheten selv) på skolen og i lokalsamfunnet.
  • Gi opplæring til skolemødrene i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter og yrkesopplæring, slik at de kan påta seg viktige lederoppgaver i lokalsamfunnene.
  • Påvirkningsarbeid i lokalsamfunn, som å delta på radioprogram, tilstelninger og møter mellom lokalsamfunnet, særlig medlemmer av foreldre-lærerorganisasjoner, og representanter for de lokale utdanningsmyndighetene.
  • Jobbe med de relevante myndighetene for å påvirke og støtte jenters utdanning og likestilling
  • Jobbe for å få flere gutter og menn til å engasjere seg i grunnutdanning, særlig i å fremme jenters utdanning.

For mer informasjon om Africa Educational Trust, se her