9. mars 2015

Spiren til bærekraftig utvikling

Kavlifondet har lenge støttet Strømmestiftelsens arbeid med entreprenørskap og utdanning i Bangladesh. Nå videreføres og videreutvikles dette samarbeidet i et nytt program kalt SEEDS.

Bangladesh_Shonglap_Per Fronth

SEEDS står for «Socio Economic Empowerment with Dignity and Sustainability». Sammen med Strømmestiftelsen ønsker Kavlifondet å jobbe målrettet med entreprenørskap og utdanning blant 3000 marginaliserte, fattige familier fra de mest utsatte områdene i Bangladesh, hvor Strømmestiftelsen allerede driver utdanningsprogrammet Shonglap. Totalt kan programmet nå 14 000-15 000 mennesker.

– For å få langsiktige endringer i lokalsamfunn, må folk selv involveres. Da vil det vokse og gro – lenge og livskraftig! Og ringvirkningene blir store, sier fungerende markeds- og kommunikasjonssjef Rune Mørland i Strømmestiftelsen.

At Kavlifondet har valgt å fortsatt støtte arbeidet i Bangladesh, betyr svært mye for Strømmestiftelsen og alle menneskene som berøres, forteller han.

Midlene til SEEDS-programmet fordeles på entreprenørskap og utdanning:

Entreprenørskap:

• Yrkesopplæring for voksne og ungdommer.
• Etablering av samfunnshus som en aktiv møteplass for lokalsamfunnet. Folk skal selv bidra med byggingen og fylle huset med aktiviteter som for eksempel bibliotek, ulike tjenesteytelser, erfaringsutveksling, kartlegge markeder o.a.
• En økonomisk og praktisk startpakke for de aller fattigste, slik at de kan komme i gang med å dyrke grønnsaker og dekke grunnleggende behov.
• Påvirkningsarbeid mot sivilsamfunnet og myndighetene for å sikre fattige menneskers rettigheter.

Utdanning:

• Styrking av eksisterende grunnskoler gjennom et pedagogisk samarbeid for å øke skoledeltakelsen, kvaliteten og styresettet på skolene.
• Overgangsskoler for gutter og jente fra 3.-5 klasse og 6.-7.klasse, hvor de kan ta igjen tapt kunnskap og komme tilbake til skolen igjen etter fullført Bridge School-eksamen.
• Shonglap-grupper for jenter i alderen 11-18 år som har droppet ut av skolen. Shonglap bevisstgjør jentene om menneskehandel, barneekteskap og medgift. Målet er å gi jentene styrket selvtillit, yrkesopplæring, samt bedre ferdigheter i lesing, skriving, regning og helsekunnskap.
• Shonglap Forum, oppfølgingsgrupper for tidligere Shonglapjenter.

– Når enkeltmennesker vokser i verdighet og styrke, skapes det entusiasme og bevegelse. Vi forventer derfor at SEEDS kommer til å spre seg ytterligere til 6-9000 familier i nærliggende områder, sier Rune Mørland i Strømmestiftelsen.

For mer informasjon, se www.strommestiftelsen.no
Foto: Per Fronth