23. mars 2015

Språklig døråpner

Med støtte fra Kavlifondet tilbyr Røde Kors i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia flyktninger språkkurs. For språk er nøkkelen til samfunnet.

kort

Prosjektet er en forlengelse og utvidelse av pågående språk- og opplæringsprogram i regi av Røde Kors. Da prosjektet ble startet i 2014, var det første gang et felles prosjekt for de fire ”kavli-landene” ble satt i gang.

”På norsktrening lærer jeg det jeg ikke lærer andre steder. Her lærer jeg ikke bare ordene, men tull og tøys også!”

Sitatet stammer fra en ung somalisk kvinne på norskkurs i regi av Røde Kors. Organisasjonen har erfart at norsktrening er noe av det viktigste de kan tilby for å hjelpe innvandrere. Målet er å skape en trygg arena hvor de lettere kan utvikle språkferdighetene sine.

Norge

Hver uke møter over 350 innvandrere og flyktninger opp på norsktreningstilbudene i Oslo og Bergen Røde Kors, og 150 frivillige bidrar i aktivitetene. Røde Kors prioriterer spesielt utsatte og sårbare grupper flyktninger med oppholdstillatelse. En økende gruppe er også fattige EØS-borgere, som ikke har råd til å betale for språkopplæring.

ung

Danmark

I Danmark tilbyr Røde Kors språktrening og leksehjelp. Språktrening er rettet mot nyankomne flyktninger. Treningen foregår gjennom avislesing, samtaler, besøk på museer og lignende. Leksehjelp tilbys alle barn i barneskolealder.

I Danmark brukes også prosjektmidlene til å utvikle kursmateriell til opplæring av frivillige i språktrening og leksehjelp, der det særlig legges vekt på hvordan de frivilllige kan jobbe med flyktninger som har traumatiske erfaringer.

Sverige

I Sverige blir mindreårige, enslige flyktninger hjulpet til å etablere seg i samfunnet gjennom tilgang til kompisgrupper, leksehjelp av høy kvalitet og rehabilitering fra traumer som følge av migrasjon, krig og tortur.

Mange av ungdommene savner sosial trygghet, og mange lider av depresjon og stress. Med støtte fra Kavlifondet får nå enda flere unge flyktninger kvalitetssikret språktrening og leksehjelp.

eldre

Storbritannia

I Storbritannia får 60 unge flyktninger i Glasgow delta på ESOL-kurs (English for Speakers of Other Languages) og Lifeskills-program. Kursene vil hjelpe unge flyktninger å tilpasse seg sine nye omgivelser ved å lære engelsk og tilegne seg nødvendige kunnskaper for leve uavhengig, ta utdanning, få tilgang til helsetjenester og bli integrert i det lokale livet i byen.

 

Norge: www.rodekors.no
Danmark: www.rodekors.dk
Sverige: www.redcross.se
Storbritannia: www.redcross.org.uk