10. april 2015

Flere unge i Zimbabwe får høyere utdanning

I samarbeid med Kavlifondet startet Sabona opp et utdanningsfond sommeren 2014. Ungdommer som ønsker videreutdanning, enten på videregående eller universitetsnivå, har siden den gang mottatt midler for å ta et steg videre mot å nå drømmene sine. Kavlifondet besluttet nylig å utvide støtten til utdanningsfondet.

ungdommer

I Zimbabwe er muligheten til å kunne gå videre på høyere utdanning minimal. De færreste har råd til dette, og det setter store begrensninger for ungdommene. Utdanningsfondet har derfor en enorm betydning for studentene, og Sabona ser et utrolig engasjement hos de studentene som er med i programmet.

De siste syv månedene har 79 studenter mottatt støtte, og av disse er over halvparten jenter. 62 av elevene går på videregående og avla eksamen før jul.

I Zimbabwe må elevene bestå O-level for å kunne gå videre til A-level, og de må ha bestått A-level for å kunne starte på universitetet. Av dem som har fått eksamensresultatene til nå, har studentene gjort det svært bra, og har dermed gode nok karakterer til å komme inn på det studiet de ønsker. 17 av studentene går på universitet og høyskole og vil fortsette på utdannelsen sin denne våren.

Sabona har sett et stort behov og ønske blant studentene om videreutdanning, og derfor er det svært gledelig at Sabona og Kavlifondet fortsetter det gode samarbeidet, og bygger opp utdanningsfondet ytterligere. Med de nye bevilgningene fra Kavlifondet vil studenter som nå har bestått eksamen få mulighet til å fortsette på utdannelsen sin, og studenter på venteliste kan bli tatt opp i fondet, og ta fatt på utdannelsen sin.

Om Sabona: Sabona er en norsk organisasjon som jobber med helse, entreprenørskap og utdanning i Zimbabwe. Midlene får de inn gjennom musikk og kulturarrangement i Norge. Neste arrangement er StandupAid 20. april på Latter i Oslo. For mer informasjon, se www.sabona.no