12. mai 2015

Gir millioner til ME-forskning

Den internasjonale ME-dagen er 12. mai. Kavlifondet bevilger nye millioner til ME-forskning i Oslo og Bergen.

Kronisk utmattelsessyndrom, eller ME, er fortsatt et mysterium. Meningene er mange om sykdommen som gjør tusener hjelpeløse og sengeliggende i mange år.

De siste årene har Kavlifondet støttet de to kreftlegene Olav Mella og Øystein Fluge på Haukeland universitetssykehus i deres studier med bruk av kreftmedisinen rituximab og cellegiften cyclofosfamid i behandlingen av ME-pasienter. Hypotesen deres er at ME er en variant av autoimmun sykdom, altså en sykdom der kroppen angriper seg selv.

I forbindelse med den internasjonale ME-dagen 12. mai har Kavlifondets styre besluttet å fortsette – og utvide – støtten tilpotensielt banebrytende ME-forskning med nærmere fem millioner kroner. Pengene går til forskere ved Haukeland og Oslo universitetssykehus og Universitetene i Oslo og Bergen.

olas benedicte lie Karl Johan Tronstad

Mella, Fluge og prosjektkoordinator Kari Sørland skal fortsette kliniske forsøk og laboratoriearbeid for å belyse sykdomsmekanismer. Professor Karl Johan Tronstad ved Universitetet i Bergen vil undersøke hvordan stoffskifteendringer bidrar til ME-sykdom og professorene Torstein Egeland, Benedicte A. Lie, Ola D. Saugstad og postdoktor Marte K. Viken ved Oslo universitetssykehus vil kartlegge immunsystemet hos ME-pasienter. Forskningsgruppene vil samarbeide, der blodprøver fra pasienter som deltar i studiene blir viktig.

– Som privat, uavhengig, allmennyttig aktør kan vi gå inn med støtte til potensielt banebrytende, men fortsatt usikker forskning. Dette er gjerne der det offentlige ikke er klare for å satse ennå, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

ME er ikke den første sykdommen i historien det har vært strid rundt. MS, multippel sklerose, ble kalt faker’s disease fram til MR-apparatet ble oppfunnet og man fant plakk i hjernen. Magesår mente man kom av stress fram til man fant en bakterie i magen.

(Foto over: Ola Didrik Saugstad, Benedicte A. Lie, Karl Johan Tronstad)

Flue-Mella

– Det som overrasket oss da vi fikk kjennskap til denne sykdommen, er hvor like pasientene er i klinisk fremtoning. Det får oss til å tro at det er en felles sykdomsmekanisme som ligger bak. Det er drivkraften i prosjektet vårt, forteller Olav Mella, leder på kreftavdelingen ved Haukeland sykehus.

(Olav Mella, Kari Sørland og Øystein Fluge. Foto: Teresa Grøtan) 

FAKTA: ME

ME rammer rundt 0,1-0,2 prosent av befolkningen. Sykdommen er lite forstått biologisk, forskningen svært begrenset og legemiddelindustrien totalt fraværende. I årtier har oppfatningen vært at ME er en psykosomatisk tilstand.

FAKTA: Kavlifondet

Alt overskudd i Kavli Holding AS, leverandør av Kavli og Q-produktene, som ikke brukes til å utvikle selskapet, blir delt ut til forskning, kultur og humanitære formål. I 2014 delte Kavlifondet ut 43,6 millioner kroner. Kavli er det eneste næringsmiddelkonsernet i Norge som deler ut overskuddet til gode formål.