26. juni 2015

Vil styrke kvinnelige bønder

Nylig undertegnet Kavlifondet en avtale med FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) om å styrke entreprenørskap og opplæring av 660 kvinner i eksport av jordbruksprodukter fra Uganda til det østafrikanske markedet.

Neil Palmer:CIAT

Foto: Neil Palmer/CIAT

I Uganda har FOKUS, sammen med flere partnere, utviklet et program som skal arbeide med ulike sider av kvinnelige bønders økonomiske rettigheter og deltakelse i Luwero-distriktet sentralt i Uganda.

– Vi ser altfor ofte i vårt arbeid at kvinner hemmes fordi de mangler tilgang til informasjon og til økonomiske virkemidler. Programmet vi nå setter i gang i Uganda er en måte å gi kvinner like muligheter som menn har, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS.

Kollektiv produksjon og markedsføring 

Den kavlifond-støttede delen av prosjektet gjennomføres av Eastern African Sub-regional Support Initative for the Advancement of Women (EASSI). EASSI arbeider med kvinnegrupper og danner kooperativer som drar fordel av kollektiv produksjon og markedsføring.

EASSI vil opprette ressurssentre for kvinnelige eksportører, og har alt gode kontakter i transportbransjen. De vil drive opplæring i regler og standarder for eksport til regionale markeder, gi råd i prosessen og aktivt bidra til at varer blir eksportert til Kenya, Tanzania og Rwanda, land som omfattes av frihandelsavtalen «the East African Community Common Market».

Laura Elizabeth Pohl

Foto: Laura Elizabeth Pool

Hovedproblemet for mange kvinner i Uganda som vil selge og eksportere er at de er analfabeter og ikke kjenner til de mulighetene og rettighetene de har, i følge FOKUS.

– Vi vil bidra til å løfte kvinner fra mikronivå og inn i samme markeder som der flest menn til nå har vært. Verdensbanken har dokumentert at hvis utviklingsland gir kvinnelige arbeidstakere samme mulighet som menn så kan lands BNP øke med opp mot 25 prosent. Dette programmet gir noen kvinner mulighet til å bidra, og samtidig selv få inntekt som løfter hele familien, sier Lindstad.

90 prosent på familien

Daglig leder Inger Elise Iversen i Kavlifondet har stor tro på at dette prosjektet vil bety mye for kvinnelige entreprenører i Uganda.

– Når vi vet at kvinner bruker 90 prosent av inntektene sine på familien, kan det å støtte 660 kvinnelige bønder få store ringvirkninger for neste generasjon, og da tenker jeg særlig på jenters muligheter til utdanning og til å bli økonomisk uavhengige, sier Iversen.

Hjemmeside FOKUS