17. juli 2015

Bedre skolehverdag – lysere framtid

Mange av menneskehetens utfordringer som høy barnedødelighet, matmangel, tvangsarbeid, prostitusjon, analfabetisme og forurensning bunner i fattigdom. Når alt handler om å overleve fra dag til dag, virker framtid og utdanning uoverskuelig å tenke på.

Strategien til den danske organisasjonen Human Practice Foundation er å styrke befolkningens evne til egen verdiskapning i fattige områder. Utdannelse er et av organisasjonens kjernesatsninger, fordi de mener at å forbedre utdanningsnivået har en avgjørende effekt både på barns utvikling og lokalsamfunnet for øvrig.

– Human Practice Foundation har valgt en donasjonsmodell som vi kaller 100 prosent modellen. En gruppe forretningsfolk vi kaller ”founding fathers” står for fondets administrasjonskostnader, slik at alle andre donasjoner går uavkortet til fondets prosjekter. Det betyr at alle midlene fra Kavlifondet går til fem skoler i Nepal og slik hjelper 930 barn til en bedre utdanning og starten på en bedre framtid, forklarer administrerende direktør og grunnlegger av Human Practice Foundation, Pernille Kruse Madsen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra advokat til filantrop

Den danske advokaten Pernille Kruse Madsen hoppet av en god karriere for å starte Human Practice Foundation. Hun har raskt klart å bygge opp en imponerende organisasjon der hun har fått med seg en rekke av Danmarks velbeslåtte forretningsfolk som bidragsytere både i form av penger og veiledning for driften.

Kavlifondet har besluttet å støtte det gode arbeidet til Human Practice Foundation i Nepal med å bidra til at 930 barn får en bedre skolehverdag. Skolene ligger i distriktene Sunsari og Solukhumbu øst i Nepal der barna må gå veldig langt for å komme på skolen, og der det offentlige skoletilbudet er dårlig. Bidraget fra Kavlifondet går til å forbedre fasilitetene og materialer, samt opplæring av lærerne på de utvalgte skolene. I alt 930 barn og 60 lærere får glede av bidraget.

Lærerutdanning er et viktig element i en positiv utvikling og gjennom opplæring gir HPF dem bedre forutsetninger for å undervise mange elever samtidig. Samtidig involveres foreldre og barn for å skape et felles mål om å forbedre undervisningen på skolen.

IT, lærerressurser og morgenundervisning

– For å skape et godt miljø, bruker vi også ressurser på å forbedre undervisningsmateriellet. Gode tavler, møbler, bøker og redskaper er med på å skape en god atmosfære som oppmuntrer til læring og utvikling, forteller Kruse Madsen.

Barna får tilgang til datarom med forbedrede IT-fasiliteter. Kavlifondets midler vil videre brukes til å lage et nytt lokale for naturfagundervisning med godt utstyr, slik at barna kan gjøre praktiske øvelser, framfor utelukkende en teoretisk undervisning.

– Den siste delen av midlene blir brukt til å gi gratis morgenundervisning til de fattigste barna i området rundt Navajoti-skolen. Disse barna har ofte dårlige forutsetninger for å gjennomføre undervisningen på den offentlige skolen, og midlene vil blir brukt til å betale for ekstra undervisning, slik at barnas muligheter for å bestå skolen øker, sier Kruse Madsen.

Les mer på www.humanpractice.org >