8. juli 2015

Vil utrydde sult i Ghana

Innen utgangen av 2016 håper den svenske organisasjonen Hungerprosjektet at landsbyen Nkawanda i østlige Ghana når målet om selvforsyning. Dit skal de komme med støtte fra Kavlifondet.

7535686576_461d5303d7_o (1)

The Hunger Project er en verdensomspennende organisasjon som jobber for å oppfylle FNs tusenårsmål om å utrydde all sult og fattigdom. Den svenske grenen av organisasjonen inngikk nylig en avtale med Kavlifondet.

– Vi er utrolig glade for samarbeidet med Kavlifondet, som nå investerer i Hungerprojektets arbeid i østlige Ghana gjennom å støtte episenteret Nkawanda i å nå målet om selvforsyning innen utgangen av 2016, sier landkoordinator for Sverige, Sara Wettergren.

Hungerprosjektets program for mobilisering og utvikling på landsbygda i Afrika kalles for episenterstrategien. Et episenter er en bygning og samtidig et konsept for lokalsamfunnsutvikling. Rundt episenteret dannes en fysisk så vel som sosial infrastruktur. Episenteret blir et dynamisk samlingspunkt der menneskenes grunnleggende behov oppfylles.

7535705534_62b67dc846_o (1)

Bildene er av kvinnelige entreprenører fra et annet av Hungerprosjektets episentre i Benin. (foto: Hungerprosjektet)

Episenteret Nkawanda når 9296 mennesker som på grunn av dette programmet nå har tilgang til vann, elektrisitet og sanitæranlegg. Målet er at de innen utgangen av 2016 ikke lenger vil ha behov for økonomisk støtte utenfra.

Målet om selvforsyning oppnås når disse faktorene er til stede:

  • Innbyggerne i episenteret tar egne initiativ og er selvgående i arbeidet med å avskaffe sult.
  • Lederskapet er effektivt, likestilt og kompetent. Lederne er demokratisk valgte og arbeidet deres er transparent.
  • Kvinner har fått styrket sin stilling, selvtillit og kompetanse.
  • Episenterbygget er ferdigstilt.
  • Det er tilgang til grunnleggende ressurser som utdanning, mat, helse, mikrokreditt, vann og sanitære forhold.
  • Det eksisterer en offisielt godkjent og selvgående mikrokredittbank.
  • Det eksisterer tilstrekkelige inntekter for å dekke utgifter og for å sikre fortsatt vekst.

Hungerprosjektet beregner at det tar 8-10 år før et episenter blir selvbergende. Nakwanda regnes nå å være i den siste fasen før de når målet.

– Vi har stor tro på utviklingsarbeidet som Hungerprosjektet gjør i Ghana. Det gir mening for Kavlifondet å bidra til at fattige områder preget av sult, resignasjon og kvinneundertrykking endres til bærekraftige fellesskap gjennom episenterstrategiens helhetlige tilnærming, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Les mer om Hungerprosjektets svenske gren her

For mer informasjon, kontakt:
Sara Wettergren, landkoordinator, Hungerprojektet
0709-59 17 16
sara.wettergren@hungerprojektet.se

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet
ingerelise.iversen@http://kavlifondet.no