3. august 2015

Liten plante blir stor kapital

En ny avtale mellom Kavlifondet og organisasjonen Self to Self Economic Development Association (StS EDA) skal bidra til flere trær og vekster i Sør-Etiopia, noe som er bra både for klima og økonomi.

Tekst: Teresa Grøtan
Foto: Ketil Fuglestad, StSEDA

trær

Mannen bak prosjektet og leder av Self to Self Economic Development Association (StS EDA), Ketil Fuglestad, er en pensjonert gartner som bodde i Etiopia i en lang periode på 1970- og 80-tallet. Nå er han bosatt på Bryne.

– En liten plante er en liten investering som i godt klima og i god jord vokser til stor kapital, sier Ketil Fuglestad.

Starte planteskoler

Fuglestad vil hjelpe familier i Sør-Etiopia med å starte planteskoler. En planteskole er et gartneri med produksjon av små planter som så selges videre. Prosjektet skal bidra med etablererstipend til fattige familier og enslige som vil starte med produksjon av planter for frukthager, kaffeproduksjon og skogplanting.

Fattig familie, næringsrik jord

Fuglestad2

– Mange av dem som eier jorda er i utgangspunktet fattige, men de eier en næringsrik jord som ikke blir utnyttet, sier Fuglestad.

For å starte en planteskole, trengs mye kunnskap. De som ønsker det, får opplæring i jordblanding, gjødsling, såing, dekking, vanning, skygging, potting og rot-behandling – alt som må kunnes for å drive en god planteskole.

Hele familier får opplæring og praksis om hvordan de skal gå fram med ulike sorter vekster. Planteskolene vil være økologiske og derfor bruke naturgjødsel og manuell bekjempelse av skadeinsekter.

Bra for mennesker og dyr

– Målet er å øke inntektene til fattige bondefamilier og andre som er interesserte i plantedyrking, og å bevisstgjøre bøndene på fordelene med grønt plantedekke for klima, artsmangfold, fôrgrunnlag og trivsel for både mennesker og dyr, forteller Fuglestad.

Midlene fra Kavlifondet går til å etablere nye planteskoler i områder det ikke er noen fra før. Målet er å etablere seks nye skoler i løpet av året. Det vil gi arbeid til seks familier og rundt 30 dagarbeidere. Våren 2016 vil de kunne levere sine første planter.

Einer, kaffe og frukttrær

Desalegne Yohannes

desalegne

Desalegne Yohannes driver planteskole i Konso, Sør-Etiopia. I tillegg til planteskolen produserer han lenestoler, dører og vindu. Planten han holder er en småplante av verdens største eine, juniperus procera. Den blir ikke angrepet av termittmaur og er derfor mye brukt i husbygging i Etiopia. Det er vanlig å dyrke einer sammen med matvekstene mais, sorghum og bønner. Desalegne Yohannes produserer rundt 30 000-40 000 planter i året av ulike slag, også frukttrær og kaffebusker.

Konse Keko og Fantu Temesgen

kaffe

Kaffebønner er en viktig produksjon i Etiopia, og etiopisk kaffe er kjent for god kvalitet. Her gleder ekteparet Konse Keko og Fantu Temesgen seg over en god kaffeavling. Kaffeproduksjon gir god og sikker inntekt til bøndene og blir mye solgt på markedet, selv om det også er en av Etiopias viktigste eksportartikler.

Elias Osja

Elias

Elias Osja bor i byen Geresse i Sør-Etiopia. Elias Osja startet planteskole med produksjon av furuplanter, kaffebusker og eukalyptus. Han sådde dem i plastpotter og solgte dem når regntiden begynte.

Elias og datter

Etter å ha gått på kurs gjennom StS EDA der han lærte å stelle og pode frukttrær, selger han nå flere typer epletrær og har også begynt med pærer. Han bor i fjellet på 1800 meters høyde, ideelt for frukttredyrking. Planteskolen er på rundt 600 m2 og bugner med grunnstammer klare til poding og ferdige frukttrær som skal være klar for salg til neste regntid i september. Familiens økte inntekter har gjort det mulig å sende alle de fem barna på skole, og den eldste (bildet) er nå ferdig med 10. klasse.