17. september 2015

Det store spranget

Veske- og smykkeprodusenten Benedetta Kalondu er en av kvinnene som har fått entreprenørskapsopplæring av den svenske organisasjonen Hand in Hand.

En annen ny entreprenør er Mary Wanjiku. Hun driver en liten grønnsakhandel med tomat og kål. Nylig utvidet hun forretningen med salg av sko.

Mary 2

– Hvorfor bestemte du deg for akkurat denne forretningen?

– Det er stor etterspørsel etter kål og tomater siden de fleste dyrker mais.

– Hva er de største utfordringene for å lykkes?

– Den største utfordringen er kunder som trenger å handle på kreditt. Dernest er det manglende grønnsaker når jeg ikke har fått dyrket fram nok. Noen ganger kjøper jeg fra andre bønder slik at jeg i det minste får et lite overskudd på videresalg. Den tredje utfordringen er at grønnsakene blir dårlige.

Familier støtter

– Hvordan har du og familien din blitt påvirket av opplæringen?

– Familien min er veldig støttende, og trår til de gangene jeg må forlate forretningen for å delta på gruppemøter. De støtter meg i det store spranget jeg har tatt for å sikre oss en bedre framtid gjennom å satse på god forretningsdrift og opplæring i entreprenørskap.

Mary er en av kvinnene som får opplæring av Charles Mwandika. Han er leder for 214 medlemmer fordelt på 10 grupper i landsbyene Difathas og Karuangi. Gruppene sparer sammen, lærer sammen og støtter hverandre. De finner ut hva det er behov for og ønskelig å satse på, før de mottar små lån og oppretter forretningene.

Charles

Landsbyene ligger i et vakkert område et par timers kjøring øst for hovedstaden Nairobi. Her lever halvparten av befolkningen i fattigdom. Bare 30 prosent har innlagt vann og husene er stort sett bygget av leire og strå.

Kommer fra små kår

Charles Mwandika kommer selv fra fattige kår. Likevel sørget moren og bestemoren for at Charles fikk en universitetsutdanning, og 24-årige Charles endte med en bacherlograd i Commerce of Finance.

Hans personlige erfaring har gjort at han vil jobbe for å bedre kvinners kår i Kenya. Den muligheten har han nå fått gjennom jobben i Hand in Hand.

– Det er veldig tilfredsstillende å ta del i overgangen til økonomisk uavhengighet for et helt samfunn. Jeg er sikker på at jeg kommer til å lære like mye av dem som de gjør av meg, sier Mwandika.

Kavli bild 1

Han forteller at Hand in Hand fungerer som et supplement til myndighetenes arbeid for å bygge en bærekraftig økonomi i fattige områder gjennom spareprogram og opplæring i entreprenørskap og finansiell kunnskap.

Målet for Hand in Hands prosjekt i Kenya er å danne 900 nye forretninger i tre landsbyer. Det skal bidra til å løfte rundt 6000 barn ut av fattigdom.

Tilfredsstillende å se behov bli dekket

– Kan du beskrive en vanlig arbeidsdag?

– Den består i å forsere støvete landeveier for å gi opplæring til gruppene i prosjektet, samt å gi informasjon om arbeidet til Hand in Hand East Africa og å ha samtaler med interessenter og samarbeidspartnere. Dernest besøker jeg de enkelte medlemmene for å se hvordan forretningene deres utvikler seg. Jeg sjekker at de driver i tråd med den opplæringen de har fått og at de etablerer bærekraftige forretninger.

Kavli bild 4

– Hva er det beste med denne jobben?

– Det beste er kontakten med medlemmene i gruppene. Ingenting er mer tilfredsstillende enn å se at de grunnleggende behovene blir dekket og at barna får en god utdanning, sier Charles Mwandika.

Les mer om presentasjonen av Kavlifondets prosjekter på Q-melkekartongene.