3. september 2015

Kvinnene og grønnsakhagene

Nisaron er en av flere hundre kvinner i Bangladesh som har startet å dyrke grønnsaker på jord som før lå brakk.

Tekst: IMPACT Foundation/Kavlifondet
Foto: IMPACT Foundation Bangladesh

Nisaron

Med trenede bevegelser kaster Nisaron risen opp i luften og lar den lande på silen. Slik får hun renset risen for rusk. På Mothers’ club kommer hun sammen med et par titalls andre kvinner for å lære om matlaging, ernæring, helse og grønnsaksdyrking.

På møtene i Mothers’ club blir kvinnene i grønnsakshageprosjektet i regi av IMPACT Norway valgt ut. Dette er i hovedsak unge, fattige mødre med lav utdanning. Det ambisiøse målet er å starte opp rundt 900 grønnsakhager i løpet av to år.

– Disse Mothers’ club-gruppene er en effektiv tilnærming for å nå ut til den rurale befolkningen i distriktene i Bangladesh. Utvelgelsen vil være med å kvalitetssikre prosjektet, forteller programansvarlig i IMPACT Norway, Kristin H. Oishi.

To milliarder uten næringsstoffer

Ideen for prosjektet springer ut av det faktum at hele to milliarder mennesker mangler essensielle mikronæringsstoffer. Feilernæring øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer. Ernæringsmessige lidelser hemmer menneskers vekst og utvikling, og kan føre til mentale og fysiske funksjonshemminger. Mer enn en tredjedel av barnedødsfall skyldes underernæring.

Prosjektet startet i mars 2013 da IMPACT Norway og Kavlifondet inngikk samarbeid. IMPACT Norway har samarbeid med IMPACT Bangladesh de siste 15 årene, blant annet om et tilsvarende grønnsakhageprosjekt i nabodistriktet.

Fem sorter grønt

Fattigdom og feilernæring henger ofte nært sammen. Dette kan relateres både til økonomi, tilgjengelighet av varer og mangel på kunnskap.

– I grønnsakhagene dyrkes det minst fem forskjellige typer grønnsaker, som sikrer tilgang til næringsrike grønnsaker hele året. Spesielt viktig er grønne bladgrønnsaker, som er svært rike på både vitaminene A, C, K og folat, og mineralene jern og kalsium, samt viktige antioksidanter, forklarer Kristin H. Oishi.

Grønnsaker uten kjemikalier

Intervjuet dame1

Monjuara er en av kvinnene i IMPACTs prosjekt. Hun er en 22 år gammel tidligere ingeniørstudent som nå bor sammen med foreldrene og en nevø. Hun og familien startet å dyrke grønnsaker for tre måneder siden på jord som fram til da hadde ligget brakk.

– Vi mottok frø, nett, utstyr og opplæring fra IMPACT Foundation Bangladesh. Nå er vi i stand til bruke friske, økologiske grønnsaker frie for kjemikalier fra hagen, og vi trenger ikke lenger å bruke pengene våre for å kjøpe grønnsaker på markedet, forteller Monjuara.

Familien satser på å dyrke flere grønnsaker etter hvert, slik at det kan bli en fast del av familiens inntekt.

Ernæringsfysiologi uten bøker

grønnsaksvasking

Hver måned mottar kvinnene i Mothers’ club opplæring i temaer som helse, hygiene, mor/barn- og fødselsproblematikk og kvinners rettigheter. Hver gruppe består av 20-25 kvinner, og følges over tre år.

På møtene lærer de også om ernæringsfysiologi – men de gjør det uten lærebøker, for kvinnene er stort sett analfabeter. Gjennom forklarende tegninger og å se de forskjellige grønnsakene og få dem forklart, lærer kvinnene om ernæring og helse.

opplæring

Kvinnene som får etablere grønnsakhager får tildelt alt nødvendig utstyr og opplæring og oppfølging i to år. Ved oppstart får de veiledning og kursing i å fysisk sette opp hagen, forberedelse av jorden, planting, vanning, vedlikehold og høsting.

Alt de trenger i hagen

Intervjuet dame 2

Mita Khatun startet nylig med grønnsakhage utenfor huset sitt.

– Vi hadde jord vi ikke benyttet ved det lille huset vårt. Mr. Mukul fra IMPACT Foundation Bangladesh fortalte oss om kjøkkenhageprosjektet og vi syntes dette var spennende, forteller Mita Khatun.

– Vi fikk opplæring, frø og andre materialer fra IFB og inspirasjon til å etablere grønnsakhagen på brakkmarken vår, forteller hun.

Khatun har fullført 8. klasse og har et barn på 12 år. Mannen selger noen av grønnsakene de dyrker på torget.

– Nå får vi alle grønnsakene vi trenger fra hagen vår. Vi gir også noen grønnsaker til naboen vår og selger ofte litt på det lokale markedet.

Jevnlig oppfølging

Kvinnene får jevnlig oppfølging, hver måned det første året, og deretter hvert kvartal i det andre året. I Meherpur-distriktet får de i tillegg opplæring i riktig bruk av arsenikkholdig vann, som er et stort problem i dette området av landet.

Prosjektet er nå i slutten av første halvdel av første år, og alt er 200 grønnsakhager etablert eller er under etablering.

Økt status

Kristin H. Oishi er godt fornøyd.

– Grønnsakhagene gir også kvinner mulighet til å ta del i lokal verdiskapning. Salg av overskuddsproduksjonen gir familien ekstra inntekter, noe som gjør kvinnene til ressurspersoner i familien. Gruppeundervisningen gir et sosialt nettverk. På lang sikt håper vi dette kan endre holdningene til kvinner i samfunnet.

Også den lokale lederen for programmet, Dr. Shafiul Kabir i IMPACT Bangladesh, er godt fornøyd med utviklingen.

– Det er et hardt liv for mange kvinner i dette fattige området i Bangladesh. Vi er svært stolte over å gjennomføre dette gode prosjektet med støtte fra Kavlifondet og IMPACT Norway, sier han.

Les mer om IMPACT Foundation Bangladesh

Les mer om IMPACT Foundation Norway

Les mer Kavlifondet og Q-Meierienes presentasjon av prosjektene på melkekartonger.