13. september 2015

To nye år med Klimafrokost

Styret i Kavlifondet har besluttet å støtte prosjektet Klimafrokost i ytterligere to år. Prosjektet, som drives av Norsk Klimastiftelse, planlegger seks årlige samlinger i to år framover.

De fem første Klimafrokostene har i gjennomsnitt samlet rundt 100 deltagere. Temaene har dreiet seg om alt fra grønn innovasjon og solenergi til oljeboring i Barentshavet og spørsmålet om hva den norske staten vil med sitt eierskap i fossilgiganten Statoil.

Alligator Ice

– Vi legger vekt på å ha et balansert panel der innlederne hver fra sitt ståsted bidrar til en kunnskapsbasert diskusjon. Fordi svært dyktige aktører stiller opp og deler analyser, forskning og synspunkt, gir dette et godt utbytte for tilhørerne. Vi har også lagt vekt på å få frem nye stemmer i diskusjonen om energiomstillingen og hvilke veivalg den medfører. Flere ressurspersoner må på banen og dele av kunnskapen sin, sier prosjektleder for Klimafrokostene, Anne Jortveit.

Nøkkelpersoner i forvaltningen, politikere, beslutningstagere i næringslivet, akademikere, meningsbærere og journalister er hovedmålgruppe for Klimafrokostene.

De fem første samlingene har vært på Grand Hotel i Oslo. Når Kavlifondet nå har gitt tilslag til to nye år, vil Norsk Klimastiftelse arrangere minst en Klimafrokost i andre store byer hvert halvår.

Jortveit

– I næringslivet, stat og kommuner fattes det tusenvis av beslutninger hver dag, som enten bidrar til å få fart på eller forsinke energiomstillingen mot et lavkarbonsamfunn. Med Klimafrokostene ønsker vi å bidra med kunnskap og informert debatt som kan føre til flere klimariktige beslutninger, sier Anne Jortveit.

I forbindelse med Klimafrokostene utarbeider Norsk Klimastiftelse rapporter. Den siste rapporten «Hva betyr solenergirevolusjonen?» er et eksempel på det. Du finner den her.

Klimafrokostene filmes og sendes direkte. De publiseres også på Energiogklima.no i etterkant.

Norsk Klimastiftelse ble etablert i 2010 og har en særlig sterk tilknytning til landets fremste kunnskapsmiljøer. I Stiftelsens råd sitter blant andre Universitetet i Bergen, NTNU, Universitetet i Oslo, NHH, Christian Michelsen Research, SINTEF Energi, Fridtjof Nansens Institutt, Nansensenteret og UNI Research. 

Kontaktpersoner:

Anne Jortveit, prosjektleder Norsk Klimastiftelse, mobil 97671822. annejortveit@klimastiftelsen.no

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet, mobil 908 94 567 ingerelise.iversen@http://kavlifondet.no