26. oktober 2015

Millionstøtte til utdanning for syriske flyktningbarn

Kavlifondet gir en million kroner til Flyktninghjelpens arbeid for utdanning til syriske flyktningbarn i Libanon.

Foto: Flyktninghjelpen/Rayane Abou Jaoude

jente og lærer

– Jeg elsker alt ved skolen. Jeg elsker alle fagene, smiler Rama (7) fra Syria.
En lokal skole i regi av Flyktninghjelpen i Libanon har gitt Rama og søsknene hennes mulighet til å gå på skole.

– Disse barna har blitt frarøvet barndommen sin, og har mistet all sin uskyldighet. De trenger å føle at de hører til et sted. Det er veldig viktig at de har disse skoletimene, sier Aya (28), som underviser i engelsk ved Flyktninghjelpens skole.

Nå kan enda flere syriske flyktningbarn få samme mulighet, med støtten fra Kavlifondet.

– Barn på flukt trenger skolegang ikke bare for å lære fag, men også av psykososiale årsaker. Skolen gir stabilitet i en svært usikker hverdag. Utdanning gir håp for framtiden og er fundamentet for en bedre verden, sier daglig leder i Kavlifondet Inger Elise Iversen om hvorfor Kavlifondet har valgt å støtte Flyktninghjelpens arbeid i Libanon.

dør

Fremtidsrettet

– Flyktninghjelpen er svært takknemlige for dette generøse bidraget fra Kavlifondet til vårt arbeid for utdanning for syriske flyktningbarn i Libanon, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

– Utdanning er noe av det viktigste i all humanitær kriserespons. Å gå på skole er viktig for det enkelte barns fremtid, personlige utvikling, sikkerhet og fysiske og psykiske helse. Men en utdannet befolkning er også helt avgjørende for barnas lokalsamfunn og hjemland, sier Egeland.

Flyktninghjelpens utdanningsprogrammer består av både undervisningsopplegg for barn i grunnskolealder, yrkesopplæring for ungdom og trening av lærere. Egne opplegg gir flyktningbarn som har stått utenfor skolen lenge, mulighet til å ta igjen tapt skolegang med komprimerte undervisningsopplegg. Det gis også undervisning som setter dem i stand til å innrulleres i den offentlige skolen i Libanon.

I tillegg er skolen er en viktig arena for å bearbeide traumer, sosialisering og en kjærkommen følelse av normalitet og trygge, stabile rammer.

Kapasiteten sprengt

klasserommet

– For å trappe opp vår innsats er vi avhengig av økt støtte. Det er gledelig at Kavlifondet nå er med oss i dette viktige arbeidet. Med én million kroner kan vi gi nytt håp til mange syriske flyktningbarn i Libanon, sier Jan Egeland.

Totalt står over tre millioner av Syrias barn, inne i Syria og i nabolandene, er uten et skoletilbud som et resultat av krigen.

Libanon har tatt i mot over én million syriske flyktninger. Halvparten av flyktningene er barn under 18 år, og det store flertallet av disse går ikke på skole. Det libanesiske skolesystemets kapasitet er sprengt på grunn av det store antallet flyktninger, og både FN og hjelpeorganisasjonene mangler penger for å kunne et skoletilbud til alle flyktningbarna.

– Kavlifondet har i lang tid jobbet med integreringsarbeid av flyktninger og vil jobbe langsiktig selv i dagens akuttsituasjon. Da kommer støtten til syriske flyktningbarns skolegang i Libanon inn som et svært viktig prosjekt. Flyktninghjelpen har utdanning som ett av sine kjerneområder, og har gjort en betydelig innsats i flere konfliktområder i verden. Vi ser fram til et godt og fruktbart samarbeid, sier Inger Elise Iversen.

Flyktninghjelpen

  • Norges største humanitære organisasjon
  • Gir nødhjelp og beskyttelse til mennesker på flukt i om lag 25 land.
  • Viktigste arbeidsområder: husly, juridisk rådgivning, distribusjon av mat, vann og sanitær, drift av flyktningleirer og utdanning til barn og unge på flukt.
  • Gav i 2014 humanitær hjelp til over 5 millioner mennesker på flukt. Av disse var 1 million syrere i Syria og nabolandene Irak, Jordan og Libanon.
  • For mer informasjon, se www.flyktninghjelpen.no

Fakta om Kavlifondet

  • Kavlifondet er det eneste næringsmiddelkonsernet i Norge som deler ut overskuddet til gode formål. Det som ikke brukes til å utvikle konsernet, blir gitt til gode formål innen kultur, forskning og humanitær bistand. Fondets ambisjon er å gjøre en forskjell som eier, forvalter og allmennyttig giver.
  • I 2014 delte fondet ut 43,7 millioner kroner.
  • For mer informasjon, se www.http://kavlifondet.no