3. oktober 2015

Vaksineprosjekt i Niger

Leger Uten Grensers vaksineforskning i Niger fører ikke bare til en mulig forbedring av barnehelsen i fattige land på lang sikt, men til en generell forbedring av helsetilstanden også på kort sikt - som en nødvendig "bieffekt" av forskningsprosjektet.

Kavlifondet støtter Leger Uten Grensers vaksineprosjekt mot rotavirus i Niger, verdens fattigste land. Prosjektet har nå vaksinert 7700 barn, og følger opp for å se om barna utvikler resistens mot rotavirus.

Leger Uten Grenser har laget en video der de forklarer prosjektet:

Dersom vaksinen viser seg å være effektiv og trygg, vil Verdens helseorganisasjon godkjenne vaksinen. Det innebærer at vaksinen vil bli anbefalt til nasjonale helsemyndigheter, noe som kan få enorme ringvirkninger for verdens barnehelse.

Men her og nå har prosjektet mange gode ringvirkninger for det fattige samfunnet. Barna som er med i forskningsprosjektet får ukentlige helsesjekker, og blir bedt om å komme til klinikken om de får diaré. For befolkningen forøvrig:

  • – Generell forbedring av befolkningens helse
  • – Distribusjon av myggnett
  • – Fokus på hygiene for å forebygge diaré
  • – Kapasitetsbygging for samfunnet. En viktig del av prosjektet og unikt for Niger

To PhD-kandidater, seks mastergradstudenter og seks sykepleierstudenter får alle sin utdanning gjennom dette prosjekter. I tilllegg får 185 lokale helsearbeidere i 185 involverte landsbyer opplæring. Prosjektet støtter også 24 andre helsearbeidere, fem helsesentre, to sykehus og ett laboratorium.